HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Trnje
Krist Kralj
Župnik:vlč. Ivan Filipčić
Župni vikar:vlč. mr. Milan Dančuo
Adresa:Trg kard. Franje Šepera 1, 10000 Zagreb
Telefon:01 6155 556
Fax:01 6155 556
E-adresa: zupa.trnje@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupakristakraljatrnje.hr

Župa je osnovana 3. srpnja 1938. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Gornji Grad. Istog dana zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac blagoslovio je samostan i kapelu sestara dominikanki u neposrednoj blizini gradilišta buduće župne crkve na adresi Kruge 44a, u kojoj se do 1970. godine odvijao liturgijski i pastoralni život Župe.

Gradnja župne crkve započela je 1940. godine, no zbog ratnih i poratnih okolnosti Drugog svjetskog rata nije dovršena. Do 1942. godine izgrađena je kripta koja je 1970. godine uređena za bogoslužje. Posljednji put je obnovljena iznutra 2016. godine.

Župa je teritorijalno smanjena 1999. godine osnutkom Župe Zagreb–Trnjanska Savica.