HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Granešinski Novaki
BDM Kraljica mira
Župnik:vlč. Marijan Ožegović
Adresa:Novačka 169, 10040 Zagreb-Dubrava
Telefon:01 2929 022
E-adresa: zupa.gnovaki@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 1. rujna 2001. godine odvajanjem od župa Zagreb–Dubrava-Sv. Mihael Ark., Zagreb–Granešina i Zagreb–Markuševec. Teritorijalno je povećana 2016. godine za dio područja koji je dotad pripadao Župi Zagreb–Dubrava-Sv. Leopold Bogdan Mandić. Župna crkva građena je od 2002. do 2004. godine, a 15. rujna 2004. godine posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.