HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Peščenica
Bl. Augustin Kažotić
Župnik:Nikola Leopold Noso, OP
Župni vikar:Karlo Alan Kevo, OP
Adresa:Ivanićgradska 71, 10000 Zagreb
Telefon:01 2362 610
Fax:01 2362 613
E-adresa: zupa@kazotic.org
Internetska adresa:www.kazotic.org

Župa je osnovana 22. rujna 2001. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Kraljica Svete Krunice. Kao pastoralni centar (filijala) iste Župe djeluje od 7. ožujka 1965. godine, kad je u kupljenoj i preuređenoj obiteljskoj kući u Ludinskoj ulici 10 uređena kapela bl. Augustina Kažotića i služena prva sveta misa.

Današnja župna crkva građena je od 1998. do  2008. godine. Crkvu je posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić 25. rujna 2011. godine.