HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Remete
Uznesenje BDM
Župnik:o. Zlatko Pletikosić, OCD, upravitelj župe
Župni vikar:p. Krešimir Josip Bahmec, OCD; o. Ilija Tipurić, OCD, župni vikar i pastoralni suradnik u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu
Adresa:Česmičkoga 1, 10000 Zagreb
Telefon:01 4580 952
Fax:01 4580 952
E-adresa: zupa.remete@zg-nadbiskupija.hr; zupa.remete@gmail.com
Internetska adresa:www.zuparemete.net

Župa je osnovana 12. listopada 1812. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Markuševec. Teritorijalno je smanjena 1983. godine osnutkom Župe Zagreb–Gračani (za naselja Gračani i Gračansko Dolje) te 2001. godine osnutkom Župe Zagreb–Bešići (za naselja Bešići i Bliznec). Župom su do 1963. godine upravljali dijecezanski svećenici, a tada je povjerena karmelićanima, koji su tri godine ranije utemeljili samostan u napuštenom pavlinskom samostanu u Remetama. Filijala u Jazbini uspostavljena je 1972. godine, gdje je u kupljenoj obiteljskoj kući 1974. godine uređen današnji liturgijski prostor.

Svetište Majke Božje Remetske spominje se prvi put 1288. godine kao mala drvena kapelica podignuta na zemljištu koje je pavlinima darovao zagrebački Kaptol. Današnja crkva i samostan građeni su postupno od 1319. godine, kada je izgrađen prednji, stariji dio crkve (izduženo svetište). Lađa i zvonik su iz 15. stoljeća. Godine 1591. crkvu i samostan spalili su i opustošili Turci, a dvanaest pavlina objesili su na lipi u Vugrovcu. I crkva i samostan obnovljeni su 1646. godine, a crkvu je 12. travnja 1654. godine posvetio zagrebački biskup Petar Petretić. Crkva je produžena 1722. godine te je dovršeno pročelje. Pavlini su napustili Remete 1787. godine nakon ukinuća Reda. U potresu 1880. godine crkva i samostan teško su oštećeni, a obnovom su dobili današnji izgled. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine crkva i samostan su teško oštećeni te je u tijeku njihova obnova. Misna slavlja održavaju se u montažnom objektu podignutom pokraj svetišta.