HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Palmotićeva
Presveto Srce Isusovo
Župnik:p. mr. Stipo Balatinac, SJ
Župni vikar:p. mr. Damir Kočiš, SJ, pastoralni pomoćnik; mr. Siniša Štambuk, SJ; p. Bojan Bijelić, SJ; p. Marko Petričević, SJ
Adresa:Palmotićeva 33, p.p. 446, 10001 Zagreb
Telefon:01 2104 451
E-adresa: zupalma@email.t-com.hr
Internetska adresa:http://zupa-presvetog-srca-isusova.hr/

Župa je osnovana 15. kolovoza 1977. godine odvajanjem od župa Zagreb–Dolac, Zagreb–Gornji Grad, Zagreb–Gospa Lurdska i Zagreb–Sveti Petar. Župna crkva sagrađena je 1902. godine, a 2. lipnja 1903. godine posvetio ju je zagrebački pomoćni biskup Ivan Krapac. Papa Pio XII. je na svetkovinu sv. Ignacija 31. srpnja 1941. godine crkvi dodijelio naslov manje bazilike.

U crkvi se nalazi grob bl. Ivana Merza.

U potresu 22. ožujka 2020. godine teško je oštećena župna crkva, kojoj se urušio velik dio svoda, kao i rezidencija te pastoralni centar, a ta oštećenja su dodatno povećana u potresu 29. prosinca 2020. godine. Liturgijska slavlja održavaju se u vjeronaučnoj dvorani, a u tijeku je obnova bazilike.

Foto: Z. Atletić