HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Dolac - Sveta Marija
Pohod BDM
Župnik:preč. mr. Josip Kuhtić
Adresa:Kaptol 3, 10000 Zagreb
Telefon:01 4814 959
Fax:01 4850 416
E-adresa: zupa.dolac@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 1511. godine na području koje se prvi put spominje 1328. godine kao Župa sv. Emerika s crkvom koja se nalazila na prostoru ispred katedrale. Ta je crkva početkom 16. stoljeća uklonjena zbog izgradnje novih obrambenih zidina, a sjedište Župe preneseno je u crkvu Svete Marije na Dolcu, za koju se pretpostavlja da je sagrađena 1272. godine. Crkvom su do kraja 15. stoljeća upravljali cisterciti, koji su uz nju imali i samostan. Crkva je posvećena 1691. godine, a današnji izgled je dobila nakon rekonstrukcije sredinom 18. stoljeća.

Župa je teritorijalno smanjena 1977. godine osnutkom Župe Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine teško su oštećene i zatvorene župna crkva i franjevačka crkva sv. Franje Asiškog, kao i župni dvor. Liturgijska slavlja održavaju se u prostoru župnog dvora, a obnova crkava je u tijeku.