HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Sveta Obitelj
Sveta Obitelj
Župnik:vlč. Danijel Dukić
Župni vikar:preč. Marko Kovač, pastoralni pomoćnik
Adresa:Av. Marina Držića 31, 10000 Zagreb
Telefon:01 6180 268
Fax:01 6180 268
E-adresa: zupa.svobitelji@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-svete-obitelji.hr

Župa je osnovana 27. lipnja 1937. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Sveti Petar. Teritorijalno je smanjivana više puta osnutkom novih župa: Zagreb–Kozari Bok (1965.), Zagreb–Savica-Šanci (1971.) i Zagreb–Trnjanska Savica (1999.).

Župnu crkvu, građenu 1936. i 1937. godine, blagoslovio je 27. lipnja 1937. godine zagrebački nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac te od toga dana Župa službeno djeluje. Crkva je posljednji put obnovljena 2012. godine, a u potresu 22. ožujka 2020. godine zadobila je manja oštećenja.