HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Sv. Blaž
Sv. Blaž
Župnik:vlč. mr. Borna Puškarić, župnik moderator
Župni vikar:vlč. Anđelko Katanec, župnik in solidum; vlč. Ivan Kovačić, supsidijar
Adresa:Prilaz Gjure Deželića 64, 10000 Zagreb
Telefon:01 3770 102
Fax:01 3778 561
E-adresa: zupa.svblaz@zg-nadbiskupija.hr; ured@svblaz.hr
Internetska adresa:www.svblaz.hr

ŽŽupa je osnovana 1. travnja 1915. godine kao peta po redu župa u gradu Zagrebu. U vrijeme osnutka prostirala se od Župe Šestine na sjeveru do rijeke Save na jugu. Teritorijalno je smanjivana u više navrata osnutkom župa: sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu (1932.), sv. Josipa na Trešnjevci (1937.), Marije Pomoćnice na Knežiji (1937), sv. Marka Križevčanina na Selskoj cesti (1937.) te sv. Kvirina Biskupa i Mučenika na Pantovčaku (1999.).

Župna crkva građena je od 1912. do 1915. godine, a 28. ožujka 1915. godine blagoslovio ju je pomoćni zagrebački biskup Dominik Premuš. Posljednji put obnovljena je izvana 1998. godine, a kupola je obnovljena 2017. godine. Svetište je uređeno 2014. godine te je postavljen novi oltar, koji je 1. veljače 2015. godine posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine oštećena je župna crkva, kao i župni dvor i kapela sv. Roka, te je u tijeku njihova obnova.

Foto: Z. Atletić