HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Maksimir
Sv. Jeronim
Župnik:vlč. Tomislav Petranović
Župni vikar:vlč. dr. Davor Šimunec, pastoralni suradnik
Adresa:Maksimirska 125, 10108 Zagreb
Telefon:01 2316 171
Fax:01 2316 171
E-adresa: zupa.maksimir@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.sv-jeronim.hr

Župa je osnovana 1. siječnja 1937. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Sveti Petar. Nakon što je prvi liturgijski prostor bio uređen u jednoj prostoriji nadbiskupskog ljetnikovca na ulazu u perivoj Maksimir, a koji do danas služi kao župni dvor, prvu župnu crkvu 30. rujna 1937. godine blagoslovio je zagrebački nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac. Na mjestu te crkve od 1995. do 1997. godine građena je današnja župna crkva, koju je 29. rujna 1996. godine blagoslovio zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić.

Crkvu je 21. ožujka 1999. godine posvetio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. U potresu 20. ožujka 2020. godine teško je oštećen župni dvor te je u tijeku njegova obnova.