HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Trešnjevka
Sv. Josip
Župnik:vlč. Damir Ocvirk
Župni vikar:vlč. Mate Cikoja; vlč. Filip Šešek, pastoralni pomoćnik
Adresa:Trakošćanska 47, 10110 Zagreb
Telefon:01 3097 878
Fax:01 3098 096
E-adresa: zupa.tresnjevka@zg-nadbiskupija.hr; ured@zupa-svjosip.hr
Internetska adresa:www.zupa-svjosip.hr

Župa je osnovana 20. lipnja 1937. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Sveti Blaž. Tog je dana svečanost blagoslova novosagrađene župne crkve i otvorenje Župe predvodio zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Obnovljenu i iznutra novouređenu crkvu 3. prosinca 2019. godine posvetio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.