HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Sv. Marko Križevčanin
Sv. Marko Križevčanin
Župnik:preč. Damir Bačun
Župni vikar:vlč. Branimir Jagodić, pastoralni pomoćnik
Adresa:Selska 91, 10110 Zagreb
Telefon:01 3026 166
Fax:01 3026 166
E-adresa: zupa.smkrizevcanin@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-sv-marka-krizevcanina.hr

Župa je osnovana 7. studenoga 1937. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Sveti Blaž. Teritorijalno je smanjena 1994. godine osnutkom Župe Zagreb–Ljubljanica-Voltino.

Liturgijski i pastoralni život prvih godina odvijao se u Pučkom domu, u osnovnoj školi i u Domu staraca na Selskoj cesti. Župna crkva građena je 1940. i 1941. godine, a 21. prosinca 1941. godine blagoslovio ju je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Crkva je temeljito obnovljena 1979. godine.