HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Travno
Sv. Luka evanđelist
Župnik:vlč. Darko Bručić Pavuk
Adresa:Božidara Magovca 101b, 10010 Zagreb-Sloboština
Telefon:01 6681 282;6601 720
Fax:01 6681 282
E-adresa: zupa.travno@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-travno.com.hr

Župa je osnovana 1. srpnja 1975. godine odvajanjem od Župe Zagreb–Utrina. Od rujna 1977. godine pa do izgradnje župne crkve vjernička zajednica okupljala se u kupljenom stanu u Ulici Božidara Magovca 167/1. Župna crkva je građena 2006. i 2007. godine, a 16. rujna 2007. godine posvetio ju je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.