HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Vrapče bolnica
Presveto Srce Isusovo
Župnik:Milan Lojić, CM
Adresa:Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb-Susedgrad
Telefon:01 3484 305
E-adresa: zupa.bvrapce@zg-nadbiskupija.hr

Župa je osnovana 1. siječnja 1944. godine za potrebe pastorala bolesnika smještenih u klinikama za psihijatriju »Vrapče« u Vrapču i »Sveti Ivan« u Jankomiru. Današnja kapela Presvetog Srca Isusova u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče sagrađena je 2008. godine, a kapela blaženog Alojzija Stepinca u sklopu Klinike za psihijatriju »Sveti Ivan« 1999. godine.