HR

Nadbiskupija

Župe

Zagreb - Vukomerec
Muka Isusova
Župnik:vlč. Leopold Ćurčić
Župni vikar:vlč. Matija Knok, pastoralni pomoćnik
Adresa:Porečka ulica 66, 10135 Zagreb
Telefon:01 2370 366
Fax:01 2370 366
E-adresa: zupa.vukomerec@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:http://zupa-muke-isusove.hr/

Župa je osnovana 20. rujna 1972. godine odvajanjem od župa Zagreb–Dubava-Sv. Mihael Ark., Zagreb–Kraljica Svete Krunice i Zagreb–Resnik. Sjedište Župe najprije se nalazilo u iznajmljenom stanu u Porečkoj ulici 34, a od 1973. godine u kupljenoj i preuređenoj kući u Koparskoj ulici 58.

Župna crkva je građena od 2002. do 2004. godine. Crkvu je 14. rujna 2012. godine posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.