HR

Nadbiskupija

Župe

Zabok
Sv. Jelena Križarica
Župnik:vlč. Branko Risek
Adresa:Ljudevita Gaja 4, 49210 Zabok
Telefon:049 221 954
E-adresa: zupa.zabok@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.zupa-zabok.org

Župa je osnovana 30. travnja 1658. godine odvajanjem od Župe Sveti Križ Začretje. Grdenci, do tada u sastavu Župe Sveti Križ Začretje i 1981. godine za naselje Gredice (pripojeno naselju Pavlovec Zabočki), do tada u sastavu Župe Veliko Trgovišće.

Kao prva župna crkva služila je malena kapelica sv. Jelene na brijegu povrh današnjeg župnog dvora, koja se prvi put spominje u kanonskoj vizitaciji 1639. godine. Nakon što je ta kapelica teško stradala u potresu 1775. godine, godine 1782. započela je gradnja današnje župne crkve, koja je uz velike poteškoće dovršena 1827. godine. Današnji župni dvor, kao četvrti po redu, sagrađen je 1886. godine.

Župna crkva je posljednji put iznutra obnovljena 2007. godine, a izvana 2017. godine. U potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine znatnija oštećenja nastala su na župnoj crkvi, a manja oštećenja na župnom dvoru.