HR

Nadbiskupija

Župe

Zaprešić - Sv. Petar
Sv. Petar
Župnik:preč. Tomica Šestak, privremeni upravitelj Župe
Župni vikar:vlč. Domagoj Koružnjak
Adresa:Pavla Štoosa 2, 10290 Zaprešić
Telefon:01 3310 474
Fax:01 3310 474
E-adresa: zupa.zapresic@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa:www.sv-petar-zapresic.hr

Župa je osnovana 4. studenoga 1945. godine odvajanjem od Župe Brdovec. Za župnu crkvu određena je kapela sv. Petra sagrađena 1869. godine na mjestu starije drvene kapele, koja je  na ulazu u Zaprešić izgrađena u 14. stoljeću. Kapela je posvećena na blagdan Presvetog Trojstva 2. lipnja 1912. godine.

Posljednji put obnovljena je 2007. godine. Zbog potrebe za većom crkvom, od 1992. do 2004. godine građena je crkva sv. Ivana Krstitelja s pastoralnim centrom koji je građen od 2006. do 2011. godine. Crkvu je 23. svibnja 2013. godine posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Zbog oštećenja u potresima 22. ožujka i 29. prosinca 2020. godine župna crkva sv. Petra je zatvorena te je u tijeku njezina obnova.