HR

Nadbiskupija

Župe

Zaprešić - Kraljica apostola
BDM Kraljica apostola
Župnik:p. Goran Živković, SAC
Župni vikar:p. Ante Jonjić, SAC
Adresa:Trg Franje Tuđmana 10, 10290 Zaprešić
Telefon:01 3312 633
Fax:01 3312 634
E-adresa: kraljica.apostola@gmail.com
Internetska adresa:www.mka.hr

Župa je osnovana 3. studenoga 1995. godine odvajanjem od Župe Zaprešić–Sveti Petar. Do izgradnje pastoralnog centra kao liturgijski prostor služilo je gradsko atomsko sklonište, a nedjeljom i blagdanima svete mise služene su u predvorju mjesne osnovne škole.  Pastoralni centar izgrađen je 2000. godine, dok je župna crkva građena od 2001. do 2004. godine. Crkvu je 7. svibnja 2005. godine posvetio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.