HR

Nadbiskupija

Župe

Zlatar
Uznesenje BDM
Župnik:preč. Dragutin Cerovečki
Adresa:Jurja Žerjavića 2, 49250 Zlatar
Telefon:049 379 053
Fax:049 466 218
E-adresa: dragutin.cerovecki1002@gmail.com

Župa se prvi put spominje u Popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine pod nazivom »sancti Martini de sub Ozturch« (sv. Martin pod Oštrcom, Martinščina). Grad Zlatar s kapelom Presvetog Trojstva prvi put se spominje u darovnicama grofa Fridrika Celjskog 1451. godine, dok se  kapela Blažene Djevice Marije prvi put spominje 1454. godine. Na mjestu te kapele početkom 17. stoljeća sagrađena je nova kapela, koju je posvetio zagrebački biskup Petar Domitrović. Preseljenjem sjedišta Župe iz Martinščine, koja danas pripada Župi Lobor, u Zlatar 1699. godine, ta je kapela postala župnom crkvom.

Današnji izgled crkva je dobila u razdoblju od 1751. do 1762. godine kad su izgrađeni novo svetište, sakristija, dvije bočne kapele, a dograđen je i zvonik. Crkvu je 22. kolovoza 1762. godine posvetio arhiđakon zagorski i posvećeni biskup beogradski i smederevski Stjepan Pucz Gotalovečki. Župa je teritorijalno smanjena 1789. godine pripajanjem naselja Brlekovo, Lipovec i Turnišće Župi Konjščina, te 1994. godine osnutkom Župe Zlatar Bistrica. Novi oltar župne crkve posvetio je 31. listopada 1999. godine zagrebački nadbiskup Josip Bozanić u povodu 300. obljetnice preseljenja sjedišta Župe u Zlatar. Crkva je posljednji put obnovljena u razdoblju od 1997. do 2004. godine. U potresu 29. prosinca 2020. godine nastala su manja oštećenja na župnoj crkvi, župnom dvoru i kapeli sv. Jakova u Donjoj Batini.