HR

Aktualnosti

Objavljeno: 07.12.2014.

Advent sa Stepincem: Mladež odgojena za Boga najbolja je mladež

Dijete dakle ne odgaja se prvotno za majku, nego za Boga. Dijete ne uzgaja se prvotno za oca, nego za Boga. Dijete ne odgaja se prvotno za narod, nego za Boga. Dijete ne odgaja se prvotno za državu, nego za Boga.

Da li se možda time nanosi kakova šteta majci, ocu, narodu, državi? Ni najmanje, jer je samo po sebi jasno da je mladež koja je odgojena za Boga i po Božjim načelima, samim time najbolje odgojena i za obitelj, narod i državu.

Alojzije Stepinac, 17. studenog 1935.
Podijelite na: