Mons. Ivan Šaško

                                                                                                       
Rođen je 1. kolovoza 1966. u Đivanu (općina Vrbovec), kao najmlađi sin – uz braću Milana i Franju – roditelja Stjepana († 1997.) i Ljubice (rođ. Pečnjak), a desetoga dana toga istog mjeseca kršten je u župnoj crkvi svetoga Lovre u župi Lovrečka Varoš.

Prva četiri razreda osnovne škole pohađao je u Banovu (Područna škola Osnovne škole u Vrbovcu), a ostala četiri u Vrbovcu. Nakon osmogodišnje škole, godine 1981. stupio je u Nadbiskupsko dječačko sjemenište u Zagrebu. Nakon završenoga školovanja u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu i nakon mature (1985.) ispunio je vojnu obvezu. U jesen 1986. postao je članom bogoslovske zajednice u Nadbiskupskome bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te započeo filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
Po završetku druge godine studija, god. 1988., odlazi u Rim, u Papinski zavod Germanicum et Hungaricum (gdje ostaje do 1994.) te nastavlja studij na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu i završava ga 1991. godine. Ta je godina u njegovu životu obilježena đakonskim ređenjem (4. svibnja u Rimu u crkvi Il Gesu), te početkom poslijediplomskoga studija i specijalizacije u liturgici na Papinskome liturgijskom institutu sv. Anzelma, također u Rimu.

Za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je kardinal Franjo Kuharić u zagrebačkoj prvostolnici 28. lipnja 1992. godine. Magistrirao je 10. lipnja 1994. (mentor: prof. Matias Augé). Iste godine postao je članom zajednice u Papinskome hrvatskom zavodu sv. Jeronima i nastavio s pisanjem doktorske disertacije.

U Zavodu je ostao do povratka u Domovinu 1996. godine, kada je bio izabran u zvanje asistenta pri Katedri za liturgiku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godinu dana kasnije, 28. studenoga 1997., obranio je u Rimu doktorsku disertaciju na temu: Dona, munera, sancta sacrificia – in omnibus… facere digneris: dinamismi pneumatologici del Canone Romano. Ricerca e proposta per una rilettura teologico-liturgica (mentor: prof. Achille M. Triacca).

RAD NA SVEUČILIŠTU I TIJEK ZNANSTVENO-NASTAVNOGA NAPREDOVANJA:

Od 1996. zaposlenik je Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu. Od tada predaje liturgijske predmete, kako na petogodišnjem studiju teologije, tako i na Katehetskome institutu i na Institutu za crkvenu glazbu 'Albe Vidaković', sudjelujući u reorganiziranju studija, kao i u uvođenju novih kolegija iz liturgike.

a) 2. listopada 1996., izabran je u suradničko zvanje asistenta pri Katedri za liturgiku KBF-a;

b) 25. lipnja 1999. izabran u suradničko zvanje višega asistenta pri Katedri za liturgiku KBF-a;

c) 14. srpnja 2000. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Katedri za liturgiku KBF-a;

d) 26. travnja 2002. izabran je za pročelnika Katedre za liturgiku KBF-a; tu je funkciju obnašao pet godina;

e) 29. travnja 2005. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora pri Katedri za liturgiku KBF-a;

f) 29. ožujka 2011. izabran u znanstveno zvanje znanstvenoga savjetnika u znanstvenome području humanističkih znanosti – polje teologije;

g) 27. svibnja 2011. na sjednici Fakultetskoga vijeća KBF-a izabran u znanstveno-nastavno naslovno zvanje redovitoga profesora (I. izbor) na mandat od pet godina iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teologije i znanstvene grane liturgike na Katedri za liturgiku KBF-a.

h) 5. srpnja 2011. Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je izbor u znanstveno-nastavno naslovno zvanje redovitoga profesora (I. izbor) na mandat od pet godina.

SLUŽBE U HRVATSKOJ BISKUPSKOJ KONFERENCIJI (HBK) I NADBISKUPIJI

A) Službe u HBK:

a) Predsjednik Biskupske komisije HBK za liturgiju (od 15. studenoga 2012.); ranije član Liturgijskoga vijeća (od. 1997.) i Biskupske komisije (2010.)

b) član Biskupske komisije HBK za odnose s Državom (od 23. siječnja 2012.)

c) član Biskupske komisije za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (od 15. studenoga 2012.)

d) predsjednik Odbora HBK za katoličke škole i visoka crkvena učilišta (od 3. travnja 2008. do siječnja 2013.)

e) nacionalni delegat za međunarodne euharistijske kongrese (od 22. listopada 2009.)

B) Službe u Zagrebačkoj nadbiskupiji nakon biskupskoga ređenja:

a) pomoćni biskup zagrebački;

b) generalni vikar (posebno zadužen za područje Karlovačko-goričkoga i Turopoljskoga arhiđakonata);

c) vikar za kler (s posebnom brigom za Trajnu formaciju svećenika);

d) predsjednik Povjerenstva za liturgiju Zagrebačke nadbiskupije;

C) Ostale službe:

Uz više dužnosti na Katoličkome bogoslovnom fakultetu, prije njegova biskupskoga ređenja, bio je (u nekima još uvijek jest) član raznih crkvenih i izvancrkvenih povjerenstva, komisija, odbora i vijeća. Izabirući neke od izvanfakultetskih dužnosti vrijedno je istaknuti da je:

 • član hrvatske sekcije Europäische Gesellschaft für die katholische Theologie;
 • član uredništva časopisa Bogoslovska smotra (od 2001. do 2008.);
 • član Odjela za hrvatsku sakralnu bibliografiju;
 • član Zbora prebendara zagrebačke katedrale (od 22. studenoga 2001. do 26. lipnja 2008.);
 • suradnik Vjesnika Đakovačke i Srijemske biskupije;
 • član Nadbiskupijskoga odbora za sakralnu umjetnost Zagrebačke nadbiskupije;
 • izvršni urednik godišnjaka Crkvena kulturna dobra – analecta (izdaje: Ured za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije); prvi broj je objavljen 2003.;
 • član Središnjega povjerenstva Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i član njegova Poslovnoga odbora;
 • član Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije i član njegova Poslovnoga odbora;
 • član Zbora savjetnika Zagrebačke nadbiskupije;
 • član uredničkoga vijeća liturgijsko-pastoralnoga lista Živo vrelo (od rujna 2004.)
 • u siječnju 2005. imenovan je predsjednikom Povjerenstva za osnivanje katoličkog sveučilišta, a nakon što je 2006. osnovano Sveučilište, predsjednik je Povjerenstva Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i kao takav (od 9. srpnja 2008. do 1. listopada 2011.) vrši službu privremenoga rektora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta;
 • član-utemeljitelj Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije "Tkalčić";
 • stručni suradnik pri Uredu za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije;
 • u listopadu 2005. sudjelovao je u radu XI. Redovite opće biskupske sinode (o euharistiji) u Vatikanu, u skupini pomoćnika (teoloških eksperata) Posebnoga tajnika Sinode;
 • prigodom svih triju pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj (1994., 1998. i 2003.), bio je jedan od odgovornih, odnosno odgovoran na razini HBK za pripremanje liturgijskih slavlja;
 • kanonikom Prvostolnoga kaptola zagrebačkog imenovan je 26. lipnja 2008.;
 • velikim prepozitom Prvostolnoga kaptola zagrebačkog imenovan je 5. ožujka 2010.; do prosinca 2010. vršio je službu predsjednika Povjerenstva Zagrebačke nadbiskupije za odnose s Gradom Zagrebom;
 • predsjednikom Skupštine „Kršćanske sadašnjosti“ imenovan 4. kolovoza 2011.
 • član Poslovnoga odbora Hrvatskoga katoličkog sveučilišta;
 • zadužen za liturgijska pitanja prigodom pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj, u Zagrebu 4. i 5. lipnja 2011.

 

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr