HR

Sinoda

Preč. fra Branko Lipša, OFMCap.Redovnik je Hrvatske kapucinske provincije svetoga Leopolda Bogdana Mandića. Rođen je 1968. godine u Varaždinu. U red kapucina odlazi nakon osnovne škole.

Za svećenika je zaređen 1995. godine u Zagrebu. Na službi je bio u Varaždinu 10 godina, i u Osijeku 6 godina. Od 2011. godine vrši službu župnika u župi svetoga Mihaela Arkanđela u Zagrebu-Dubrava. Dekan je Remetskoga dekanata.
Ispišite stranicu: