Vlč. mr. Milan DančuoSvećenik je Zagrebačke nadbiskupije. Na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta.

Doktorski studij upisao je na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelma u Rimu gdje priprema doktorsku disertaciju iz područja liturgike. Trenutno, u župi Krista Kralja, Zagreb-Trnje djeluje kao pastoralni suradnik. Povjerenik je za trajnu formaciju trajnih đakona.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr