HR

Sinoda

Vlč. mr. Milan DančuoSvećenik je Zagrebačke nadbiskupije. Na Katedri liturgike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je u suradničkom zvanju asistenta.

Doktorski studij upisao je na Papinskom liturgijskom institutu sv. Anzelma u Rimu gdje priprema doktorsku disertaciju iz područja liturgike. Trenutno, u župi Krista Kralja, Zagreb-Trnje djeluje kao pastoralni suradnik. Povjerenik je za trajnu formaciju trajnih đakona.
Ispišite stranicu: