HR

Sinoda

Vlč. mr. Jakov RađaJakov Rađa rođen je 20. prosinca 1985. godine u Župi sv. Petra apostola u Zagrebu. Nakon završenog gimnazijskog obrazovanja, 2004. upisuje Katolički bogoslovni fakultet i stupa u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište kao svećenički kandidat za Zagrebačku nadbiskupiju.

Godine 2006. zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić upućuje ga na nastavak studija na Papinsko Sveučilište Gregorijana, a svećeničku formaciju nastavlja u Rimskom zavodu Almo Collegio Capranica.

Tri godine kasnije postiže stupanj bakalaureata iz teologije i iste godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij iz fundamentalne teologije na istom sveučilištu.

Godine 2011. godine postiže stupanj licencijata iz Fundamentalne teologije na Gregorijani.

Za svećenika je zaređen 18. lipnja 2011. godine. Nakon svećeničkog ređenja imenovan je župnim vikarom u Župi sv. Josipa na Trešnjevci u Zagrebu, a tu službu vrši do 2014. godine kada ga kardinal Bozanić ponovno šalje na godinu dana u Rim kako bi započeo doktorski studij iz Fundamentalne teologije na Papinskom Sveučilištu Gregorijana.

Po povratku u Zagreb, u ljeto 2015. godine imenovan je koordinatorom Trajne formacije svećenika i tu službu vrši do ljeta 2016. godine, kada ga kardinal Bozanić imenuje Promotorom kršćanskih poziva u Zagrebačkoj nadbiskupiji i Povjerenikom za pastoral duhovnih zvanja, te izvanrednim duhovnikom u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu.
Ispišite stranicu: