HR

Sveci i blaženici Crkve u Hrvata

Blaženi Jakov Zadranin

Franjevac i redovnik Jakov rođen je u Zadru oko 1400., a umro u samostanu u Bitettu blizu Barija 27. travnja 1490. godine.
 
U Franjevački red u samostanu sv. Frane u Zadru je stupio mlad te je radio kao redovnik. Život je proveo u raznim samostanima, a odlikuju ga marljivost i molitva koju je koristio u svakidašnjim poslovima.

Vršio je pokornička djela i bio predan dugotrajnoj molitvi pa je nerijetko padao u zanose. Još za života, Bog ga je obdario karizmom proroštva i čudesa.
 
Narod ga je i za života i nakon smrti smatrao svecem te je često zazivan u brojnim molitvama.

Kapela u kojoj se čuva njegovo tijelo je posebno sagrađena u tu čast. Papa Klement XI. odobrio je njegovo štovanje 1700. godine za cijeli Franjevački red.
 
Ispišite stranicu: