Povjerenik za vjernike laike


Adresa: Kaptol 31, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4894 884
E-adresa: laici@zg-nadbiskupija.hr

Zadaća je povjerenika da potiče i podupire vjernike laike kako bi na sebi svojstven način sudjelovali u životu i poslanju Crkve, a napose kako bi evanđeoskim duhom prožimali poredak vremenitih stvari.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
Mob: 099/ 4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr