HR

Sveti Otac

Objavljena djela

U izdanju Kršćanske sadašnjosti:

Benedikt XVI.
1. Misli o svećeništvu
2. Spe salvi. U nadi spašeni
3. Deus caritas est (Bog je ljubav)
4. Caritas in veritate (Ljubav u istini)
5. Sacramentum caritatis (Sakrament ljubavi)
6. Verbum Domini (Riječ Gospodnja)
 
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI.
1. Bog Isusa Krista. Razmatranja o Trojedinom Bogu
2. Božićni blagoslov - Meditacije
3. O smislu kršćanskog života. Tri adventske propovijedi
4. Vjera i budućnost
5. Kršćansko bratstvo
6. Dogma i navještaj
 
Joseph Ratzinger
1. Slike nade. Od blagdana do blagdana
2. Koncil na putu. Osvrt na drugo zasjedanje
3. Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog koncila. Osvrt
4. Rezultati i problemi Trećega koncilskog zasjedanja
5. Posljednje koncilsko zasjedanje
6. Uvod u kršćanstvo. Predavanja o apostolskom vjerovanju s novim uvodnim ogledom
7. Vjera - istina - tolerancija. Kršćanstvo i svjetske religije
 

U izdanju Verbuma:

 Benedikt XVI.
1. Božja revolucija
2. Duhovne misli
3. Molitve
4. Božja revolucija
5. Apostoli i prvi Kristovi učenici
6. Sveti Pavao
7. Svjetlo svijeta - Papa, Crkva i znakovi vremena. Razgovor s Peterom Seewaldom
8. Učenički krug pape Benedikta XVI. Stvaranje i evolucija. Kolokvij na kojem je sudjelovao papa Benedikt XVI.
 
Joseph Ratzinger
1. Hod prema Uskrsu
2. Na putu k Isusu Kristu
3. Gledati Probodenoga
4. Ivan Pavao II. - Moj ljubljeni prethodnik
5. Kći sionska - Marijanska pobožnost u Crkvi
6. Bog je s nama - Euharistija: središte života
7. O savjesti
8. Križni put
9. Isus iz Nazareta
10. Novi izljevi Duha: Pokreti u Crkvi
11. Kršćanstvo i kriza kultura
12. O relativizmu i vjednotama
13. Crkva, Izrael i svjetske religije
14. U početku stvori Bog - Promišljanja o stvaranju i grijehu
15. Zajedništvo u Crkvi
16. Nazvao sam vas prijateljima - Zajedništvo na putu vjere
17. O vjeri, nadi i ljubavi
18. Europa - Njezini sadržaji i budući temelji
19. Moj život - Autobiografija
 
 
Antikvarijat i izdavaštvo "EX LIBRIS"
1. Joseph Ratzinger, Teološki nauk o principima
 
 
Izdavačka kuća "MOZAIK KNJIGA"
1. Joseph Ratzinger, Sol zemlje
2. Joseph Ratzinger, Bog i svijet
 
Ispišite stranicu: