Riječ Nadbiskupa

Homilija kardinala Bozanića na svetkovinu Uznesenja BDM u Mariji Bistrici

Presveta Djevica Marija povjerovala je Božjoj riječi. U njoj je Abrahamova vjera dosegla svoj vrhunac. Marija je vjerovala da Bogu nije ništa nemoguće. Zahvaljujući toj vjeri Marija je od tada na čelu sveopćeg hodočašća vjere koje se odvija tijekom stoljeća i u svim naraštajima. Isusova Majka prva je u povijesnom hodočašću svetog Božjega naroda novoga i vječnoga Saveza. To se »unutarnje« hodočašće događa po vjeri, snagom Uskrsloga Gospodina, u Duhu Svetom koji je dan Crkvi kao tješitelj.

Protagonist toga hodočašća je Duh Sveti koji uvijek gradi mostove, uspostavlja odnose, učvršćuje veze. Duh nas Sveti u žalosti tješi, daruje nam snagu i radost opraštanja, posebno po svetoj ispovijedi. Upravo u tom crkvenom hodočašću u prostoru i vremenu, a još više u povijesti duša, prisutna je Marija kao ona koja je blažena jer je povjerovala. Ona je hodočasnica vjere i Gospa hodočasnika.
15.8.2022.

Pozdravna riječ u ime Hrvatske biskupske konferencije kardinala Josipa Bozanića na susretu generalnih tajnika CCEE

Ne možemo ne uzeti u obzir i ono što se posljednjih mjeseci događa u Ukrajini. Svjedoci smo ljudske tragedije, ratnih zbivanja koja sa sobom nose smrt, patnju, uništene obitelji; prisiljavaju stanovništvo da napusti svoj dom i potraži utočište negdje drugdje; prisiljavaju ljude na borbu, razaranje... Postavlja se pitanje: kamo ide Europa? Gdje je stao projekt ujedinjene Europe? Projekt ujedinjene Europe rođen je upravo da bi se uklonila pošast rata s europskoga tla. Nažalost, taj je projekt, između ostaloga, očitovao svoja ograničenja devedesetih godina prošloga stoljeća, upravo u ovome dijelu Europe.

To čemu sada svjedočimo čini se kao povratak na događaje za koje smo mislili da su prošlost. Izgleda da svjetska ravnoteža, putem ovoga sukoba, ide u smjeru ponovnoga uspostavljanja suprotstavljenih blokova. Možda se može reći da se ruše sastavnice koje je čovječanstvo ostvarilo i usvojilo posljednjih desetljeća. Fenomen globalizacije, koliko god ambivalentan i složen bio, doveo je do svijesti o međusobnoj ovisnosti naroda i država. Crkva je u tome smislu uvijek djelovala i poticala da se ti odnosi preobraze u odnose uzajamnoga dijaloga i solidarnosti, kao dimenzije koja je duša ljudskoga razvoja.
30.6.2022.

Homilija kardinala Bozanića u euharistijskom slavlju na početku 49. Susreta generalnih tajnika CCEE-a

Ovdje u Zagrebu mogu posvjedočiti da Crkva u liku kardinala mučenika Alojzija Stepinca prepoznaje primjer otvorenosti proročanstvu. Papa Benedikt XVI., u svom apostolskom pohodu Hrvatskoj 2011. godine, opisuje blaženoga Kardinala kao „neustrašivoga pastira, primjera apostolskoga žara i kršćanske čvrstoće, čiji herojski život još i danas prosvjetljava vjernike hrvatskih biskupija, podržavajući ih u vjeri i u crkvenome životu… Zahvaljujući njegovoj čvrstoj kršćanskoj savjesti, znao se oduprijeti svakomu totalitarizmu, te u vrijeme nacističke i fašističke diktature postao braniteljem Židova, pravoslavnih i svih progonjenih, a potom, u doba komunizma, 'odvjetnik' svojih vjernika, napose mnogih progonjenih i ubijenih svećenika. Da, postao je 'branitelj' Boga na ovoj zemlji, jer je postojano branio istinu i pravo čovjeka da živi s Bogom“ (Nagovor Benedikta XVI. u katedrali u slavlju Večernje s biskupima, prezbiterima, redovnicama, redovnicama i sjemeništarcima te molitvom na grobu bl. Alojzija Viktora Stepinca, 5. lipnja 2011.).

Draga braćo i sestre, molimo da Crkva u Europi na sinodskome putu bude otvorena Duhu Svetomu, u osluškivanju istinskih potreba braće. Molimo da bude Božja zagovornica u obrani čovjekova prava na život s Bogom pred starim i novim ideologijama, odnosno onima protiv kršćanske antropologije i pred izvanrednim situacijama koje pogađaju stanovništvo u Europi i u svijetu.
30.6.2022.

Homilija kardinala Bozanića na Misi za Domovinu prigodom Dana hrvatske državnosti

Nada u nebesku slavu i vjera u uskrsnuće daju snažan poticaj za sučeljavanje s teškoćama, za podupiranje drugih koji su u kušnjama, za vjeru da konačnu riječ ima ljubav koja pobjeđuje zlo i razobličuje one koji planiraju zlo, govore zlom i čine zlo. Zato obnavljamo pouzdanje u Krista, prisutnoga u nama i među nama, koji je pobijedio smrt, koji nam svojom pobjedom na križu i u uskrsnuću otvara raj. Ta nam istina omogućuje da se oduševljeno zalažemo za dobro i borimo za pobjedu dobra.
Vjernički pristup ne odražava stav kao da je sve već riješeno. Mi kršćani molimo Gospodina da vidimo Njegovu pobjedu upravo u onome što djeluje kao poraz. Jer Isus pobjeđuje baš u trenutcima trpljenja, nepravde, napuštenosti i smrti. Njegova pobjeda je i pobjeda čovjeka koji se suočava s bolima iz ljubavi, koji vjeruje u život nakon smrti.
30.5.2022.

Homilija kardinala Bozanića na prezbiterskom ređenju

Milost vam i mir od Boga, Oca Gospodina našega Isusa Krista! U Duhu Svetom zahvaljujem Bogu za vas, za milost Božju koja vam je dana u Kristu Isusu, za dar vaših života, poziva i odaziva. Dragi ređenici, vaša nazočnost u ovom slavlju sa svom jasnoćom govori da Gospodin poziva. Isus Krist, uskrsli i živi, prisutan među nama, nastavlja pozivati i danas. I ne samo to. Gospodin ima povjerenja u nas i vjeruje da smo sposobni na njegov poziv odgovoriti svojim životnim predanjem. On vrednuje naše sposobnosti i našu odlučnost da ga slijedimo. Sam Isus nam daje snagu i jača naše povjerenje da s njegovom pomoći možemo od svoga života učiniti nešto lijepo, da naš život postane dar za Njega i za braću i sestre. To je temelj radosti koja danas spontano izvire iz naših srdaca.
28.5.2022.

Uskrsna poruka zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića

Braćo i sestre, dar mira kao jedan od svojih najizvrsnijih plodova ima radost. Kao što je dar Kristova mira usmjeren na unutarnjost, takva je i vazmena radost. Nama kršćanima, koji kao i svi drugi ljudi živimo osjećaje straha, razočaranja, nesigurnosti, na dnu je srca radost koja je darovana Kristovim pozdravom: Mir vama! Krist nam ostavlja mir. Uskrsnuli Krist ostavlja nam sama sebe živoga i prisutnoga. On nas je po krštenju sjedinio sa sobom; u potvrdi nas osposobio da ga očitujemo, najviše svetošću življenja, a u euharistiji nas hrani svojim tijelom i krvlju, da bismo bili živi u Bogu i zauzeti u njegovoj Crkvi za dobro ljudi. Krist nam daje mir. Ne bilo kakav, nego svoj mir koji je i sadržaj i put i sredstvo. Isus je Put, Istina i Život (usp. Iv 14, 6). Snagom Uskrsnuća iz smrti prešli smo u život, da bismo svima bili Krist, stvarnost koja ima odjek vječnosti i mir koji izvanjskim nasiljem ne može biti oduzet. Gospodine, ne uskrati nam milost da te vidimo u svom životu i jačaj nas svojim Duhom da drugima budemo i darujemo tvoj mir.
17.4.2022.

Homilija zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića na Uskrs

Isusovo uskrsnuće je središte naše vjere. Naša je vjera uzaludna i isprazna, ako je promatramo i živimo bez stvarnosti uskrsnuća (usp. 1 Kor 15,14). U svome uskrsnom tijelu, Isus prelazi u drugačiji život, onkraj prostorno-vremenskog  ograničenja. U Isusovom je uskrsnuću dosegnuta nova mogućnost ljudskog postojanja koja je otvorena za sve ljude.

Uskrsnuće otkriva Isusov božanski identitet, ali u njemu se nalazi i smisao stvaranja svijeta. Kristovo uskrsnuće otkriva otajstvo života, te poziv čovjeka na sudioništvo u nebeskom zajedništvu. Upravo zbog toga što Isusovo uskrsnuće zahvaća svakoga pojedinca i čitavu ljudsku povijest, u stanju je mijenjati ljudske živote. Uskrsnuće daje dimenziju služenja u ljubavi koja nastoji ublažiti trpljenja siromašnih i slabih, jer se objavila Ljubav koja je jača od grijeha i smrti.
17.4.2022.

Homilija kardinala Bozanića na Misi posvete ulja

Ovo Slavlje očituje zajedništvo  prezbitera sa vlastitim biskupom. U misi Posvete ulja koncelebriraju prezbiteri, jer su u posveti krizme svjedoci i suradnici svoga biskupa. Prezbiteri su valjani suradnici biskupskoga reda da bi se redovito izvršavalo od Krista povjereno apostolsko poslanje.

Prezbiteri su stoga dionici svete službe u izgradnji, posvećivanju i upravljanju naroda Božjega. U ovom se Slavlju ujedno na izvrstan način očituje jedinstvo svećeništva i Kristove žrtve koja u Crkvi neprestano traje. Mi sada zahvaljujemo Gospodinu Isusu što je Crkvi dao dar Euharistije i ustanovio svećeništvo.
14.4.2022.

Uvod i homilija kardinala Bozanića na Nedjelju Muke Gospodnje - Cvjetnicu

Kada slušamo i čitamo navještaj Muke Gospodina našega Isusa Krista, ne tražimo prvotno  dobre i zle, nego pokušajmo naći i raspoznati u nama samima svijetle i tamne sjene te izaberimo stranu na kojoj želimo biti. Odlučimo zauvijek ostati Isusovi učenici. Ali i kao učenici spoznajmo i pred sobom prihvatimo da smo i mi toliko puta pobjegli, izdali i stali na stranu onih, koji su suglasni s Pilatom i Herodom predali Isusa da ga razapnu izvan grada Jeruzalema. Stavili smo Isusa izvan našeg životnog prostora.
10.4.2022.

Homilija kardinala Bozanića na misnom slavlju prigodom Čina posvete Bezgrješnom Srcu Marijinu

Braćo i sestre, izniman je ovo znak, u kojemu je s papom Franjom cijela Crkva, u svim dijelovima svijeta, okupljena oko Majke Marije, posvećujući svijet njezinu Srcu, toj riznici pouzdanja u Gospodina. Ovo je trenutak koji  povezuje vrijeme i vječnost, nebo i zemlju. I mi, svjesni svoje malenosti i slabosti, čvrstim pouzdanjem upućujemo svoje prošnje Bogu, sigurni da ih čuje i uslišava u svojoj otajstvenoj providnosti. Prihvatimo njegovu volju, dok je u nama žarka želja da svi koji trpe i svi koji se zalažu za mir osjete našu blizinu i zajedništvo. 

U Marijinu Srcu i u našim ste srcima svi vi napadani u Ukrajini: djedovi i bake, očevi i majke, djeco, mladi i vi koji branite živote bližnjih, da živite od Božje snage koja čini naizgled nemoguće. U Marijinu Srcu i u našim ste srcima i vi koji napadate, da pogledate svoje srce i da se otvorite milosti Duha Svetoga, tražeći način da zlo bude zaustavljeno, da se zlo ne širi po vama. Majko Božja Bistrička, pomozi nam da činimo što nam kaže tvoj Sin i naš Gospodin Isus Krist
25.3.2022.

Za svećenike

Kontakt

Zagrebačka nadbiskupija
Tiskovni ured

Kaptol 31, 10 000 Zagreb
Tel/ fax: 01/4894 878
tiskovni@zg-nadbiskupija.hr