HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Izvješće o štetama od potresa u župi Svih svetih u Sesvetama


 

Objavljujemo izvješće o posljedicama potresa od 22. ožujka 2020. godine na župnoj crkvi u župi Svih svetih u Sesvetama. S istočnog se tornja crkve odlomio križ i jabuka, dok su se na zapadnom tornju pomaknuli te stoje nakošeni. Sa svih strana tornjeva došlo je do puknuća.Pukotine oko prozora obuhvatile su cijeli opseg tornjeva, dok su zidovi popucali u punom presjeku zida. Vrh istočnog tornja otpao je i visi na gromobranu. Konstrukcija je oštećena i destabilizirana na oba zvonika crkve, nastale su pukotine u uglovima prozora na sva četiri zida oba zvonika.Došlo je do horizontalnog pomaka nekoliko centimetara na oba zvonika. Unutar crkve potres je izazvao manja puknuća na više mjesta.Primjećene su pukotine iznad ulaznog portala u crkvu, na dijelu zida crkvenog kora, na velikoj kupoli crkve te mjestimično iznad velikih monofora, odnosno na dnu velike kupole. Luk prema pjevalištu ima vidljivo oštećenje u tjemenoj zoni, kao i luk ispred njega. Svod i zidovi kata sakristije imaju pukotina od potresa.
Ispišite stranicu: