HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Kapelica sv. Filipa i Jakova u Reštovu – župa Imena Marijina Kamanje, dodatno oštećena u potresuKapelica sv. Filipa i Jakova iz 1704. godine građena u stilu ranog baroka, zaštićeni spomenik kulture, doživjela je dodatna oštećenja prilikom potresa 29. prosinca 2020. godine. Oštećeni su svodovi, lukovi te su nastala veća raspuknuća na zidovima koja narušavaju stabilnost građevine.

Pregledom stručnih službi utvrđeno je da je narušena statička stabilnost kapelice te bi moglo doći do urušavanja pojedinih dijelova. Zbog toga, kapelica je stavljena izvan svake upotrebe te su obustavljena misna slavlja i sve ostale aktivnosti do daljnjega.                                                                                            Mijo  Maršić
župni madijski suradnik Tiskovnog ureda
                                                                                                                    
Ispišite stranicu: