HR

Crkve i crkveni objekti oštećeni u potresima

Šteta od potresa u župi u Velikoj Erpenji


 

U potresu 29. prosinca 2020. godine štetu je pretrpjela Župa Sveta Tri Kralja u Velikoj Erpenji. Na župnoj crkvi oštećenja su vidljiva na krovištu crkve, u unutrašnjosti crkve te na vanjskim zidovima.Na krovištu crkve s južne i sjeverne strane pali su crjepovi te je vidljiva rupa na krovištu. Na zapadnoj strani tornja te iznad ulaznih vrata nastale su pukotine.

Pukotine izvana nastale su i na zidu sa sjeverne strane, iznad ulaznih vrata u sakristiju, na zidu sa sjeveroistočne strane te iznad prozora s južne strane.U unutrašnjosti crkve vidljive su pukotine iznad vitraja s južne strane, na svodu iznad glavnog oltara, na zidovima i svodovima sa sjeverne strane, na malom koru iznad sakristije, na luku iznad glavnog oltara, na luku i svodu u sredini crkve, na svodu iznad oltara Majke Božje te na koru i na zidu iznad bočnih ulaznih vrata s južne strane. Na zidu kod bočnih ulaznih vrata s južne strane došlo je do malog urušavanje.

Župni dvor

Oštećenja u vidu pukotina vidljiva su i u unutrašnjosti župnog dvora te na vanjskim zidovima.
Ispišite stranicu: