HR

Riječ Svetog Oca

Poruka pape Franje o 50. godišnjici obnove Reda posvećenih djevica


Drage sestre!

            1. Prije pedeset godina Kongregacija za bogoštovlje, po nalogu svetog pape Pavla VI., proglasila je novi Obred posvećenja djevica. Sadašnja pandemija učinila je neophodnim odgoditi međunarodni kongres u organizaciji Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života kako bi se mogla obilježiti ova važna obljetnica. Ipak, želim se ujediniti u vašem zahvaljivanju za ovaj, kako ga je nazvao sveti papa Ivan Pavao II. prigodom 25. obljetnice, „dvostruki Gospodinov dar svojoj Crkvi“: obnovljeni Obred i jedan Red vjernika (Ordo fidelium) „vraćen u zajednicu Crkve“ (Govor sudionicima međunarodnog kongresa o posvećenju djevica, 2. lipnja 1995.).

            Vaš način života svoj primarni izvor nalazi u Obredu, čiji pravni oblik nalazimo u Zakoniku kanonskog prava u kan. 604, i u Instrukciji Ecclesiae Sponsae imago (Slika Crkve Zaručnice) iz 2018. godine. Vaš poziv znak je neiscrpnog i raznovrsnog bogatstva darova Duha Uskrslog Gospodina koji „sve čini novo“ (usp. Otk 21, 5).

            To je ujedno i znak nade: Očeva vjernost i danas budi u srcima nekih žena želju posvetiti se Gospodinu u djevičanstvu koje se živi u uobičajenom društvenom i kulturnom okruženju, ukorijenjeno u mjesnoj Crkvi, u obliku drevnog, ali istodobno, novog i modernog i uvijek novog života.

            Praćene biskupima, produbile ste specifičnost vašeg načina življenja posvećenog života, iskusivši da posvećenje koje živite predstavlja poseban red vjernika (Ordo fidelium) u Crkvi. Nastavite tim putem suradnje s biskupima u razvoju snažnih programa razlučivanja zvanja te početne i trajne formacije. Doista, dar vašeg zvanja nalazi izraz u simfoničnom jedinstvu Crkve, koje je izgrađeno kada u vama može prepoznati žene koje su sposobne živjeti dar sestrinstva.

            2. Pedeset godina nakon obnovljenog Obreda, želim vam reći sljedeće: nemojte ugasiti proročanstvo svog zvanja! Pozvane ste, ne zbog vlastitih zasluga, nego milošću Božjom, da svoj život učinite odrazom lica Crkve – Kristove Zaručnice – koja je djevica jer, iako je sastavljena od grešnika, čuva cjelovit poklad vjere, stvara novi život i potiče rast novog čovječanstva.

            U zajedništvu s Duhom, cijelom Crkvom i svima koji čuju Riječ Božju, pozvane ste se predati Kristu i reći mu: “Dođi!” (Otk 22,17), te tako prebivati ​​u snazi ​​danoj njegovim odgovorom: „Da, uskoro dolazim!“ (Otk 22,20). Ovaj je Zaručnikov posjet horizont i svrha vašeg crkvenog putovanja, obećanje da ćete biti nanovo prihvaćene svakog dana. Živeći tako “možete biti zvijezde koje vode put svijeta“ (Benedikt XVI., Obraćanje sudionicima kongresa Obred posvećenja djevica, 15. svibnja 2008.).

            Potičem vas da ponovo pročitate i meditirate nad tekstovima Obreda, u kojima odjekuje smisao vašeg zvanja: pozvane ste iskusiti, a potom i svjedočiti da nas je Bog, u svome Sinu, najprije ljubio, da je njegova ljubav za sve i da ima snagu obratiti grešnike u svetce. Doista, „Krist je ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ“ (Ef 5, 25-26). Vaši će životi otkriti eshatološku napetost koja oživljava sve stvorenje, koja pokreće cijelu povijest i rađa se iz poziva Uskrsloga Gospodina: „Ustani, ljepoto moja, i dođi!“ (usp. Pj 2,10; Origen, Homilije o Pjesmi nad pjesmama, II, 12).

            3. Homilija, koju predlaže Obred posvećenja djevica vas potiče: „Sve ljubite, posebno one u potrebi“ (br. 29). Vaše vas posvećenje pridržava Bogu ne odvajajući vas od okruženja u kojem živite i u kojem ste pozvane svjedočiti evanđeosku blizinu (usp. Ecclesiae Sponsae imago, 37-38). S ovom specifičnom blizinom muškarcima i ženama našeg doba, vaše djevičansko posvećenje pomaže Crkvi da ljubi siromašne, da prepozna materijalno i duhovno siromaštvo, da pomogne onima koji su krhki i bespomoćni, onima koji pate od fizičke i duševne bolesti, mlađima i starijima, i svima onima koji su u opasnosti da budu marginalizirani ili odbačeni.

            Budite žene milosrđa, stručnjakinje u čovjekoljublju. Žene koje vjeruju „u revolucionarnu snagu nježnosti i naklonosti“ (Apostolska pobudnica Evangelii gaudium, 288). Pandemija nas uči da je došlo „vrijeme da uklonimo nejednakosti, da ispravimo nepravdu koja potkopava korijene zdravlja cijelog čovječanstva!“ (Homilija, Misa Božanskog milosrđa, 19. travnja 2020.). Neka vas uznemiri sve što se događa u svijetu oko vas: ne zatvarajte oči i ne bježite pred time. Budite prisutne i osjetljive na bol i patnju; ustrajate u naviještanju evanđelja koje svima obećava puninu života.

            Posvetna molitva, prizivajući na vas mnogostruke darove Duha, traži da možete živjeti u casta libertas (slobodna čistoća) (Obred posvete djevica, 38). Neka ona bude vaš način povezanosti s drugima, da možete biti znak zaručničke ljubavi koja ujedinjuje Krista s Crkvom, djevicom i majkom, sestrom i prijateljicom čovječanstva. Svojom blagošću (usp. Fil 4, 5) tkajte niti autentičnih odnosa koji mogu pomoći u ublažavanju samoće i anonimnosti u našim gradovima. Budite iskrene u neustrašivom govoru (parhesia), ali držite se dalje od napasti ispraznog govora i ogovaranja. Imajte mudrosti, snalažljivosti i autoriteta ljubavi kako biste se suprotstavile aroganciji i spriječile zlouporabu moći.

            4. Na svetkovinu Pedesetnice, želim blagosloviti svaku pojedinu od vas, kao čiste žene koje se pripremaju primiti ovo posvećenje i sve one koje će u budućnosti to posvećenje primiti. „Duh Branitelj darovan je Crkvi kao neiscrpni princip radosti zaručnice proslavljenom Kristu“ (sv. Pavao VI., Gaudete in Domino, 41). Ovim znakom Crkve Zaručnice, možete uvijek biti žene radosti, po primjeru Marije iz Nazareta, žene Veliča, majke živog Evanđelja.

            Rim, pri Svetom Ivanu Lateranskom, 31. svibnja 2020., svetkovina Pedesetnice

            FRANJO
Ispišite stranicu: