HR

Riječ Svetog Oca

„Postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“


Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 26. lipnja 2019.

Biblijsko čitanje: Dj 2, 42.44-45

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Plod Pedesetnice, snažno izlijevanje Božjeg Duha na prvu kršćansku zajednicu, bio je tako velik da su mnogi osjetili da im je srce proparao radosni navještaj – kerygma – spasenja u Kristu i slobodno su prianjala uz Njega, obraćajući se, primajući krštenje u Njegovo ime i prihvaćajući i sami dar Duha Svetoga. Oko tri tisuće ljudi postalo je dijelom tog bratstva koje je habitat vjernikâ i crkveni kvasac evangelizacijskog djelovanja. Toplina vjere te braće i sestara u Kristu čini njihov život uprizorenjem Božjeg djela koje se očituje kroz čuda i znamenja preko apostola. Izvanredno postaje obično, a svakodnevni život postaje prostor očitovanja živoga Krista.

Evanđelist Luka nam to opisuje pokazujući Crkvu u Jeruzalemu kao paradigmu svake kršćanske zajednice, kao sliku bratstva koje očarava i koje se ne smije mitologizirati, ali ni minimizirati. Izvješće iz Djela apostolskih omogućuje nam zaviriti među zidove domusa gdje se prvi kršćani okupljaju kao Božja obitelj, prostor koinonije, odnosno zajedništva ljubavi između braće i sestara u Kristu.

Može se vidjeti da žive na točno određen način: oni su „postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama“ (Dj 2, 42).

Kršćani revno slušaju didaché to jest apostolsko učenje; u djelo provode visoku vrsnost međuljudskih odnosa također kroz zajedništvo duhovnih i materijalnih dobara; spominju se Gospodina „lomljenjem kruha“, to jest, euharistijom, i razgovaraju s Bogom u molitvi. To su stavovi kršćanina, četiri prepoznatljiva obilježja dobrog kršćanina.

Za razliku od ljudskog društva, u kojem postoji težnja ostvarivanja vlastitih interesa bez obzira na druge, pa čak i na štetu drugih, zajednica vjernika protjeruje iz svojih redova individualizam kako bi poticala dijeljenje i solidarnost.

U kršćaninovoj duši nema mjesta za sebičnost: ako ti je srce sebično, nisi kršćanin, ti si svjetovnjak, koji traži samo ono što je njemu po volji, vlastitu korist. Luka nam govori da su vjernici zajedno (usp. Dj 2, 44). Blizina i jedinstvo su stil vjernikâ: oni su bliski, zabrinuti jedni za druge, ne zato da ogovaraju jedni druge, to ne, nego da pomažu, da iskazuju blizinu jedni drugima.

Krsna milost otkriva dakle prisnu vezu između braće u Kristu koji su pozvani dijeliti, staviti se u položaj drugoga i davati „kako bi tko trebao“ (Dj 2, 45), to jest, velikodušnost, milostinja, brinuti se za druge, posjećivati bolesne, posjećivati one koji su u potrebi, kojima je potrebna utjeha.

I to bratstvo, upravo zato što izabire put zajedništva i posvećivanja pažnje potrebitima, to bratstvo koje je Crkva može živjeti istinski i autentični liturgijski život. Luka kaže: „Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda“ (Dj 2, 46-47).

Naposljetku, izvješće iz Djela apostolskih podsjeća da Gospodin jamči rast zajednice (usp. 2, 47):

ustrajnost vjernika u istinskom savezu s Bogom i braćom postaje privlačna sila koja očarava i osvaja mnoge (usp. Evangelii gaudium, 14), ishodište zahvaljujući kojemu vjeruje zajednica svih vremena.

Molimo Duha Svetoga da učini naše zajednice mjestima u kojima se prihvaća i provodi u djelo novi život, djela solidarnosti i zajedništva, da ih učini mjestima u kojima su bogoslužja susret s Bogom koji postaje zajedništvo s braćom i sestrama, mjestima koja će biti vrata otvorena prema nebeskom Jeruzalemu.

Na kraju pozdrava talijanskim hodočasnicima

U petak ćemo slaviti svetkovinu Presvetog Srca Isusova. Pozivam sve da gledaju to Srce i oponašaju njegove najiskrenije osjećaje. Molite za sve svećenike i za moju službu Petrova nasljednika, tako da svako pastoralno djelovanje nosi na sebi trag ljubavi koju Krist ima prema svakom čovjeku.

Pozdrav bolesnicima u dvorani Pavla VI.

Danas ste došli ovdje jer je vani vruće, prevruće… Tu vam je ugodnije, a na zaslonu možete pratiti audijenciju. Bit će dvije zajednice: ova na Trgu i vi, zajedno. Vi sudjelujete na audijenciji. Sigurno će vas dobro smjestiti kako biste mogli dobro vidjeti zaslon. A sada vam svima udjeljujem svoj blagoslov.

Blagoslov

Molite za mene. I ugodan dan vam želim!
Ispišite stranicu: