Stranice

Nad/biskupijski ordinarijati

Bjelovarsko-križevačka biskupija

Biskupski ordinarijat
Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
Telefon: +385 43 638 632
Faks: +385 43 638 637
E-adresa: biskupijski.ordinarijat@biskupija.hr
Internetska adresa: www.biskupija-bk.hr


Dubrovačka biskupija

Biskupski ordinarijat
Poljana P. Miličevića 4, p.p. 85, 20001 Dubrovnik
Telefon: +385 20 324 911
Faks: +385 20 324 912
E-adresa: biskupija@du.t-com.hr
Internetska adresa: www.dubrovacka-biskupija.hr


Đakovačko-osječka nadbiskupija

Nadbiskupski ordinarijat
Strossmayerov trg 6, p.p. 41, 31400 Đakovo
Telefon: +385 31 802 200
Faks: +385 31 812 310
E-adresa: ordinarijat@djos.hr
Internetska adresa: www.djos.hr


Gospićko-senjska biskupija

Biskupski ordinarijat
Senjskih žrtava 36, 53000 Gospić
Telefon: +385 53 746 400
Faks: +385 53 746 402
E-adresa: biskupija-gospic@inet.hr
Internetska adresa: www.gospicko-senjska-biskupija.hr


Hvarska biskupija

Biskupski ordinarijat
Trg sv. Stjepana I. bb, p.p. 68, 21450 Hvar
Telefon: +385 21 741 152
Faks: +385 21 743 107
E- adresa: biskupski.ordinarijat.hvar@st.t-com.hr


Krčka biskupija

Biskupski ordinarijat
Antuna Mahnića 18, 51500 Krk
Telefon: +385 51 221 018
Faks: +385 51 221 483
E-adresa: ordinarijat@biskupijakrk.hr
Internetska adresa: www.biskupijakrk.hr


Križevačka eparhija

Biskupski ordinarijat
Kaptol 20, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4811 872
Faks: +385 1 4811873
E-adresa: krizevacki.biskup@gmail.com
Internetska adresa: www.krizevacka-eparhija.com


Porečka i pulska biskupija

Biskupski ordinarijat
Jurja Dobrile 3, 52440 Poreč
Telefon: +385 52 432 064
Faks: +385 52 451 785
E-adresa: biskupija@ppb.hr
Internetska adresa: www.biskupija-porecko-pulska.hr


Požeška biskupija

Biskupski ordinarijat
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Telefon: +385 34 290 300
Faks: +385 34 274 295
E-adresa: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr
Internetska adresa: www.pozeska-biskupija.hr


Riječka nadbiskupija

Nadbiskupski ordinarijat
Ul. Ivana Pavla II. 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 581 200
Faks: +385 51 581 215
E-adresa: tajnistvo@ri-nadbiskupija.hr
Internetska adresa: www.ri-nadbiskupija.com


Sisačka biskupija

Biskupski ordinarijat
Trg bana Jelačića 9, 44000 Sisak
Telefon/Faks: +385 44 544 555
E-adresa: tajnistvo@biskupija-sisak.hr
Internetska adresa: www.biskupija-sisak.hr 


Splitsko-makarska nadbiskupija

Nadbiskupski ordinarijat
Poljana kneza Trpimira 7, p.p. 328, 21000 Split
Telefon: +385 21 407 555
Faks: +385 21 407 532
E-adresa: nadbiskupija@nadbiskupija-split.com
Internetska adresa: www.nadbiskupija-split.com


Šibenska biskupija

Biskupski ordinarijat
Biskupa Jeronima Milete 2a, 22000 Šibenik
Telefon: +385 22311 333
Faks: +385 22 312 620
E-adresa: biskupski-ordinarijat-si@si.t-com.hr
Internetska adresa: www.sibenska-biskupija.hr


Varaždinska biskupija

Biskupski ordinarijat
Pavlinska 4, p.p. 247, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 321 409
Faks: +385 42 321 410
E-adresa: biskup@biskupija-varazdinska.hr
Internetska adresa: www.biskupija-varazdinska.hr


Vojni ordinarijat

Ksaverska cesta bb, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4670 660
Faks: +385 1 4670 662
E-adresa: uprava@vojni-ordinarijat.hr
Internetska adresa: www.vojni-ordinarijat.hr


Zadarska nadbiskupija

Nadbiskupski ordinarijat
Jurja Biankinija 2, 23000 Zadar
Telefon: +385 23 208 650
Faks: +385 23 208 640
E-adresa: nadbiskupija-zadarska@zd.t-com.hr
Internetska adresa: www.zadarskanadbiskupija.hr


Zagrebačka nadbiskupija

Nadbiskupski duhovni stol
Kaptol 31, p.p. 553, 10001 Zagreb
E-adresa: tiskovni@zg-nadbiskupija.hr
Internetska adresa: www.zg.nadbiskupija.hr
Ispišite stranicu: