HR

Riječ Svetog Oca

Bog je gospodar pun ljubavi i nježnosti


Papin nagovor uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju 19. studenoga 2017.
 
Draga braćo i sestre dobar dan!
Na ovu pretposljednju nedjelju liturgijske godine, Evanđelje nam stavlja pred oči prispodobu o talentima (usp. Mt 25, 14-30). Neki čovjek, prije nego će poći na put, predaje svojim slugama talente, koji su u ono vrijeme bili novac velike vrijednosti: jednome pet, drugome dva a trećemu jedan, u skladu s njihovim sposobnostima. Sluga koji je primio pet talenata je poduzetan i stekao je drugih pet. Isto tako i sluga koji je primio dva koji je stekao druga dva talenta. No, sluga koji je primio jedan, je iskopao rupu u zemlji i u nju sakrio gospodarev novac.
Sâm sluga objašnjava gospodaru, po njegovu povratku, razlog zbog kojeg je tako postupio. On kaže: "Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupîš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju" (rr. 24-25). Taj sluga nema odnos povjerenja sa svojim gospodarom, već ga se boji i to ga blokira. Strah uvijek blokira i često se zbog njega donose krive odluke. Strah obeshrabruje u poduzimanju inicijativâ, potiče na pribjegavanje sigurnim i zajamčenim rješenjima, i tako se na kraju ne ostvari ništa dobroga. Da bismo išli naprijed i rasli na putu života, ne trebamo se bojati; naprotiv, trebamo imati pouzdanja.

Ova prispodoba nam pomaže shvatiti koliko je važno imati ispravnu sliku o Bogu. Ne smijemo misliti da je On zao, okrutan i strog gospodar koji nas želi kazniti. Ako je u nama ta pogrješna predodžba o Bogu, naš život neće moći biti plodan, jer ćemo živjeti u strahu i on nas neće dovesti ni do čega konstruktivnoga; štoviše, strah nas paralizira, uništava. Pozvani smo razmišljati kako bismo otkrili koja je doista naša slika o Bogu. Već u Starome zavjetu On se objavio kao "Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću" (Izl 34, 6). A Isus nam je uvijek pokazivao Boga koji nije strogi i netolerantni gospodar, već gospodar pun ljubavi, nježnosti, otac pun dobrote. Zato možemo i moramo imati beskrajno pouzdanje u Njega.

Isus nam pokazuje Očevu velikodušnost i brižnost na toliko načina: svojom riječju, svojim gestama, prihvaćanjem sviju, posebice grješnika, malenih i siromašnih – na što nas danas podsjeća Prvi svjetski dan siromašnih –; ali i svojim opomenama, koje očituju njegovo zanimanje za nas kako ne bismo beskorisno protratili svoj život. To je naime znak velikoga poštovanja koje Bog ima prema nama, a ta nam svijest pomaže da budemo odgovorni u svakom svojem djelovanju. Stoga nas prispodoba o talentima poziva na osobnu odgovornost i na vjernost koja se pretvara također u sposobnost da uvijek krećemo novim putovima, ne "pokapajući u zemlju talent", odnosno darove koje nam je Bog povjerio i za koje ćemo mu morati položiti račun.

Neka nas Presveta Djevica zagovara da ostanemo vjerni Božjoj volji talente koje nam je darovao. Tako ćemo biti korisni drugima i, o posljednjem danu, Gospodin će nas primiti i pozvati da budemo dionici njegove radosti.

Nakon Angelusa
Jučer je u Detroitu, u Sjedinjenim Američkim Državama, proglašen blaženim Franjo Solano, svećenik Reda manje braće kapucina. Taj ponizni i vjerni Kristov učenik isticao se neumornim služenjem siromašnima. Neka njegovo svjedočanstvo pomogne svećenicima, redovnicima i laicima radosno živjeti vezu između naviještanja Evanđelja i ljubavi prema siromašnima.
To je ono što smo željeli dozvati u svijest današnjim Prvim svjetskim danom siromašnih, koji se u Rimu i biskupijama diljem svijeta izražava kroz tolike inicijative molitve i zajedništva. Želim da siromašni uvijek budu u središtu naših zajednica, a ne samo u trenutcima poput ovoga, jer oni su u srcu evanđelja, u njima susrećemo Isusa koji nam govori i poziva nas da im pomognemo u njihovu trpljenju i njihovim potrebama.

Želim danas podsjetiti na poseban način na pučanstva koja grcaju u teškom siromaštvu zbog ratova i sukobâ. Ponovno stoga upućujem međunarodnoj zajednici usrdan apel da uloži sve moguće napore kako bi poduprla mir, posebice na Bliskom istoku. Poseban pozdrav upravljam dragom libanonskom narodu i molim se za stabilnost u toj zemlji, kako bi i dalje mogla biti "poruka" poštivanja i suživota za cijelu to regiju i za cijeli svijet.
Molim za članove posade argentinske vojne podmornice kojoj se izgubio svaki trag.
Danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve u prometu, koji je ustanovila Organizacija ujedinjenih naroda. Potičem javne ustanove u zauzimanju u prevenciji a vozače pozivam na razboritost i poštivanje pravila, što je prvi oblik zaštite sebe samih i drugih.
Ispišite stranicu: