HR

Riječ Svetog Oca

Božji odgovor na smrt je Isus


Papin nagovor prije i nakon molitve Anđeo Gospodnji, Biblioteka Apostolske palače, nedjelja 29. ožujka 2020.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Evanđelje ove pete korizmene nedjelje donosi se izvješće o Lazaru (usp. Iv 11, 1-45). Lazar je bio brat Marte i Marije; bili su veliki Isusovi prijatelji. Kad On stiže u Betaniju, Lazar je mrtav već četiri dana; Marta trči ususret Učitelju i kaže mu: „Gospodine, da si bio ovdje, brat moj ne bi umro“ (r. 21). Isus odgovara: „Uskrsnut će brat tvoj!“ (r. 23); i dodaje: „Ja sam uskrsnuće i život; tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će“ (r. 25). Isus se pokazuje kao Gospodar života, Onaj koji je kadar dati život i mrtvima. Tada dolaze Marija i drugi, svi u suzama, a zatim Isus – kaže se u Evanđelju – „potresen u duhu […] zaplaka“ (rr. 33.35). Tako potresen u svom srcu on odlazi na grob, zahvaljujući Ocu koji ga uvijek sluša, naređuje da se grob otvori i glasno povika: „Lazare, izlazi!“ (r. 43). I Lazar izlazi, „noge mu i ruke bile povezane povojima, a lice omotano ručnikom“ (r. 44).

Ovdje se izravno osvjedočujemo da je Bog život i da daruje život, ali preuzima na sebe teret drame smrti. Isus je mogao izbjeći smrt svoga prijatelja Lazara, ali želio je da naša bol zbog smrti dragih osoba bude i njegova i, prije svega, htio je pokazati Božju vlast nad smrću. U ovom odlomku iz Evanđelja vidimo kako se čovjekova vjera i Božja svemoć, Božja ljubav traže i konačno susreću. To je poput dvostrukog puta: vjere čovjekove i svemoći Božje ljubavi koji se traže i na kraju se susreću. Vidimo to u vapaju Marte i Marije i svih nas s njima: „Da si bio ovdje!…“. A Božji odgovor nije neki govor, ne, Božji odgovor na problem smrti je Isus: „Ja sam uskrsnuće i život… Imajte vjere! Usred plača i dalje imajte vjeru, čak i ako se čini da je smrt pobijedila. Odvalite kamen s vašega srca! Neka Riječ Božja vrati život tamo gdje je smrt.“

I danas nam Isus ponavlja: „Odvali kamen“. Bog nas nije stvorio za grob, stvorio nas je za život, lijep, dobar, radostan život. Ali „đavlovom je zavišću došla smrt u svijet“ (Mudr 2, 24), kaže se u Knjizi mudrosti, a Isus Krist je došao da nas oslobodi od njezinih zamki.

Pozvani smo, dakle, ukloniti kamenje svega što ima okus smrti: na primjer, licemjernost kojom se živi vjera je smrt; destruktivna kritika drugih je smrt; uvreda, kleveta, je smrt; marginalizacija siromašnih je smrt. Gospodin od nas traži da uklonimo to kamenje iz srca i tada će život i dalje cvjetati oko nas. Krist živi i onaj tko ga prihvati i pristane uza Nj stupa u dodir sa životom. Bez Krista, ili izvan Krista, ne samo da nema života, nego se ponovno pada u smrt.

Lazarovo uskrsnuće također je znak preporođenja koje se događa kod vjernika krštenjem, potpunim uranjanjem u Kristovo vazmeno otajstvo. Djelovanjem i snagom Duha Svetoga kršćanin je osoba koja putuje kroz život kao novo stvorenje: stvorenje za život i koje ide prema životu.

Neka nam Djevica Marija pomogne biti suosjećajni poput njezina Sina Isusa, koji je našu bol učinio svojom. Neka svatko od nas bude blizu onima koji su u kušnji, postajući za njih odraz Božje ljubavi i nježnosti, koji nas oslobađa od smrti i život čini pobjedom.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre,

Ovih je dana glavni tajnik Ujedinjenih naroda uputio apel „da u svim dijelovima svijeta odmah stupi na snagu prekid vatre“, podsjećajući na trenutnu izvanrednu situaciju vezanu uz COVID-19 koji ne poznaje granice. To je poziv na potpuni prekid vatre.

Pridružujem se svima koji su prihvatili taj apel i pozivam sve da na njega odgovore zaustavljanjem svakog ratnog neprijateljstva, promičući stvaranje koridora za humanitarnu pomoć, otvorenost diplomaciji, posvećivanje pažnje onima koji se nalaze situaciji najveće ranjivosti.

Zajedničko predano zalaganje protiv pandemije može sve dovesti do toga da prepoznaju našu potrebu za jačanjem bratskih veza kao članova jedne obitelji. Neka na osobit način potakne kod državnih poglavara i drugih uključenih strana obnovljeno zalaganje za nadilaženje suparništava. Sukobi se ne rješavaju ratom! Potrebno je dijalogom i konstruktivnim traženjem mira prevladati antagonizme i suprotnosti.

U ovome času u mislima su mi na poseban način sve ranjive osobe koje su prisiljene živjeti u grupi: domovi umirovljenika, vojarne… Posebno bih želio spomenuti osobe u zatvorima. Pročitao sam službeni dopis Komisije za ljudska prava u kojem se govori o problemu prenapučenih zatvora što bi lako moglo prerasti u tragediju. Molim vlasti da budu osjetljive na taj ozbiljan problem i poduzmu potrebne mjere kako bi se izbjeglo buduće tragedije.

Želim vam svima ugodnu nedjelju. Molim vas, ne zaboravite moliti za mene; ja to činim za vas. Dobar tek i do viđenja.
Ispišite stranicu: