HR

Riječ Svetog Oca

Isus – svjetlo i dar


Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 27. prosinca 2017.
 
Draga braćo i sestre, dobar dan!
Danas želim zajedno s vama razmišljati o značenju rođenja Gospodina Isusa, koje ovih dana kao vjernici slavimo.
Izrada jaslica a napose liturgija svojim biblijskim čitanjima i tradicionalnim pjesmama, oživjele su u nama onu biblijsku poruku: „danas… se [za nas] rodio Spasitelj – Krist, Gospodin" (Lk 2, 11).

U naše vrijeme, osobito u Europi, svjedoci smo određene vrste „izobličavanja" Božića: uime lažnog poštovanja onih koji nisu kršćani, a u čemu se često skriva želja da se vjeru potisne na rub, isključuje se iz toga slavlja svaka povezanost s Isusovim rođenjem. Ali, zapravo, taj događaj je jedini pravi Božić! Bez Isusa nema Božića. Bez njega, istina, može postojati neko drugo slavlje, ali ne Božić. Ako je On u središtu, onda i sve ostalo, to jest svjetla, glazba, različite mjesne tradicije, uključujući karakteristična jela, pomaže stvoriti ozračje slavlja, ali uvijek s Isusom u središtu. Ako uklonimo Isusa, svjetlo se ugasi i sve postaje lažno i umjetno.

Po navještaju Crkve, mi, poput pastira iz Evanđelja (usp. Lk 2, 9), potaknuti smo tražiti i naći pravo svjetlo, svjetlo Isusovo, koji, postavši čovjekom poput nas, pokazuje se na iznenađujući način: rađa se od siromašne nepoznate djevojke, koja ga je rodila u štali, samo uz pomoć muža... Za svijet to prolazi potpuno nezamijećeno, ali na nebu se vesele anđeli koji znaju o čemu se radi! Tako se Božji Sin predstavlja i nama danas: kao dar Božji čovječanstvu koje je utonulo u tamu i obamrli san (usp. Iz 9, 1). Svjedoci smo i danas da čovječanstvo često više voli tamu, jer zna da bi svjetlo iznijelo na vidjelo sva ona djela i misli koje peku i grizu savjest. Dakle, radije ostajemo u mraku da ne bismo remetili vlastite loše navike.

Možemo se, dakle, zapitati što znači prihvatiti Božji dar koji je Isus. Kao što nas je on sam naučio svojim životom, to znači biti svakodnevno besplatan dar onima koje susrećemo na svojem životnom putu. Eto zašto na Božić razmjenjujemo darove. Isus je za nas pravi dar i mi poput njega želimo biti dar drugima. A pošto želimo biti dar za druge razmjenjujemo darove, kao znak takvog ponašanja kojem nas Isus uči: On, koji je poslan od Oca, bio je dar za nas i mi smo darovi za druge.

Apostol Pavao daje nam jezgroviti ključ za razumijevanje biblijskih čitanja: „Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu" (Tit 2, 11-12). Božja se milost „pojavila" u Isusu, licu Božjem, koje je Djevica Marija donijela na svijet kao što se rađa svako dijete na ovom svijetu, ali koje nije došlo „od svijeta", nego je došlo „od neba", to jest od Boga. Na taj način, utjelovljenjem Sina, Bog nam je otvorio put novom životu koji nije utemeljen na sebičnosti, nego na ljubavi. Isusovo je rođenje najveći znak ljubavi našeg Oca nebeskog.

I, na kraju, posljednji važni aspekt: u Božiću možemo vidjeti kako je u ljudsku povijest, koju pokreću moćnici ovoga svijeta, ušla Božja povijest. Bog uključuje one koji su gurnuti na rub društva da budu prvi primatelji njegova dara, to jest – dara – spasenja koje je donio Isus. S malenima i prezrenima Isus uspostavlja prijateljstvo koje se nastavlja kroz povijest i koje hrani nadu u bolju budućnost. Te ljude koje predstavljaju betlehemski pastiri veliko svjetlo „obasja" (Lk 2,9-12). Oni su bili marginalizirani, omraženi i prezreni i njima je prvima naviještena velika novost. S tim ljudima, s malenima i prezrenima, Isus sklapa prijateljstvo koje se nastavlja u vremenu i koje hrani nadu u bolju budućnost. Tim ljudima koje predstavljaju betlehemski pastiri objavilo se veliko svjetlo koje ih je dovelo izravno Isusu. S njima, u svakom dobu, Bog želi izgrađivati novi svijet u kojem nema više odbačenih, zlostavljanih i siromašnih.

Draga braćo i sestre, ovih dana otvorimo svoj um i srce da primimo tu milost. Isus je dar Božji za nas i ako ga primimo i mi to možemo postati drugima – biti Božji dar drugima – prije svega onima koji nikada nisu doživjeli pažnju i nježnost. Koliki ljudi u svom životu nikada nisu doživjeli milovanje, pažnju, ljubav i nježnost... Božić nas potiče da to učinimo. Isus dolazi roditi se ponovno u životu svakoga od nas i po nama nastavlja biti dar spasenja malenima i odbačenima.

U sklopu pozdrava hodočasnicima na talijanskom jeziku:
Pozdravljam umjetnike i djelatnike Golden Circusa Liane Orfei i zahvaljujem im na njihovoj lijepoj predstavi. Cirkuska umjetnost kao ljepota uvijek nas približava Bogu! A vi, svojim radom, svojom umjetnošću, približavate ljude Bogu. Hvala vam na tome što činite!
Ispišite stranicu: