HR

Riječ Svetog Oca

Isusova ljubav otvara horizonte nade


Papin nagovor prije i nakon molitve Kraljice neba u nedjelju 19. svibnja 2019.

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Današnje Evanđelje vodi nas u dvoranu Posljednje večere i daje nam slušati riječi koje je Isus uputio učenicima u „oproštajnom govoru“ prije svoje muke. Nakon što je oprao noge Dvanaestorici, On im kaže: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“ (Iv 13, 34). Ali u kojem smislu Isus tu zapovijed naziva „novom“? Znamo, naime, da je već u Starome zavjetu Bog zapovjedio pripadnicima svoga naroda da ljube svoga bližnjega kao sebe sama (usp. Lev 19, 18). Sâm Isus onima koji su ga pitali koja je najveća zapovijed Zakona, odgovorio je da je prva ljubiti Boga svim srcem, a druga ljubiti bližnjega kao sebe samoga (usp. Mt 22, 38-39).

Koja je, dakle, novost ove zapovijedi koju Isus povjerava svojim učenicima? Zašto je naziva „novom zapovijedi“? Drevna zapovijed ljubavi postala je nova jer je upotpunjena ovim dodatkom: „kao što sam ja ljubio vas“, „ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio“. Sva novost se krije u ljubavi Isusa Krista, kojom je dao svoj život za nas. To je Božja ljubav, univerzalna, bez uvjeta i bez granica, koja ima svoj vrhunac na križu. U tom trenutku krajnje oplijenjenosti, u tom trenutku prepuštenosti Ocu, Sin Božji je pokazao i dao svijetu puninu ljubavi. Ponovno razmišljajući o Kristovoj muci i smrti, učenici su razumjeli značenje tih njegovih riječi: „kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge“.

Isus nas je prvi ljubio, ljubio nas je našim slabostima, našim ograničenjima i našim ljudskim slabostima usprkos. On je taj koji je učinio da postanemo dostojni njegove ljubavi koja ne poznaje granica i nikada ne prestaje. Dajući nam novu zapovijed, On traži od nas da ljubimo jedni druge ne samo i ne toliko našom ljubavlju, nego njegovom, koju Duh Sveti ulijeva u naša srca ako ga zazovemo s vjerom. Na taj način – i jedino na taj način – možemo jedni druge ljubiti ne samo kao što ljubimo same sebe, već kao što je On nas ljubio, to jest neizmjerno više. Bog nas naime ljubi mnogo više no što mi ljubimo sebe same. I tako možemo posvuda širiti sjeme ljubavi koje obnavlja odnose između ljudi i otvara horizonte nade. Isus uvijek otvara horizonte nade, njegova ljubav otvara horizonte nade. Ta ljubav čini nas novim ljudima, braćom i sestrama u Gospodinu, i čini nas novim Božjim narodom, to jest Crkvom, u kojoj su svi pozvani ljubiti Krista i u njemu ljubiti jedni druge.

Ljubav koja se očitovala u Kristovu križu i koja nas poziva na život jedina je snaga koja pretvara naše kameno srce u srce od mesa; jedina snaga koja može preobraziti naše srce je Isusova ljubav, ako i mi ljubimo tom ljubavlju. A ta nas ljubav čini sposobnima ljubiti svoje neprijatelje i opraštati onima koji su nas uvrijedili. Postavit ću vam pitanje, svatko neka odgovori u svome srcu. Jesam li sposoban voljeti svoje neprijatelje? Svi imamo ljude, ne znam jesu li oni neprijatelji, ali s kojima se ne slažemo, koji su „s druge strane“; ima i onih koje su drugi povrijedili… Mogu li voljeti te ljude? Taj muškarac, ta žena koji su me povrijedili, koji su me uvrijedili? Mogu li mu oprostiti? Svatko neka odgovori u svome srcu. Isusova ljubav daje nam gledati drugoga kao sadašnjeg ili budućeg člana zajednice Isusovih prijatelja; potiče nas na dijalog i pomaže nam međusobno se slušati i poznavati. Ljubav nas otvara prema drugome i postaje temelj ljudskih odnosa. Čini nas sposobnima prevladati barijere naših slabosti i predrasuda. Isusova ljubav u nama stvara mostove, uči nove putove, potiče dinamiku bratstva. Neka nam Djevica Marija, svojim majčinskim zagovorom, pomogne primiti od njezina Sina Isusa dar njegove zapovijedi, a od Duha Svetoga snagu da je provodimo u djelo u svakodnevnom životu.

Nakon molitve Regina Coeli

Draga braćo i sestre!

Jučer je u Madridu proglašena blaženom Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri, vjernica laikinja iz Opusa Dei, koja je radosno služila svojoj braću združivši učenje i naviještanje Evanđelja. Njezino je svjedočanstvo primjer žene kršćanke založene u društvu i zauzete znanstvenim istraživanjem. Zaplješćimo svi zajedno novi blaženici!
Ispišite stranicu: