HR

Riječ Svetog Oca

Papin vapaj za mirom

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Danas se, draga braćo i sestre, želim pridružiti vapaju koji se sa sve većom tjeskobom izdiže iz svih krajeva svijeta, iz svih naroda, iz srca svakog čovjeka, iz jedne obitelji koja je čovječanstvo: to je vapaj za mirom! To je vapaj koji snažno odzvanja: želimo svijet u kojem vlada mir, želimo biti muškarci i žene mira, želimo da u ovom našem svijetu, rastrganom podjelama i sukobima, zavlada mir: nikada više rata! Nikada više rata! Mir je predragocjeni dar kojeg treba promicati i čuvati.

Mnogo je borbi i sukoba u ovom našem svijetu koji u meni bude duboku bol i zabrinutost, ali u ovim danima moje je srce duboko ranjeno osobito onim što se događa u Siriji i obuzet zebnjom zbog dramatičnog tijeka zbivanja koji se nazire.
Upućujem snažni poziv za mir, poziv je to što izvire iz dubine mog bića! Koliku patnju, koliko razaranje, koliku bol je donosila i donosi upotreba oružja u toj izmučenoj zemlji, osobito među civilnim i nenaoružanim pučanstvom! Pomislimo samo koliko djece neće moći ugledati svjetlo budućnosti! Posebno snažno osuđujem upotrebu kemijskog oružja! Ja vam kažem da su mi još uvijek u mislima i u srcu strašne slike iz proteklih dana! Postoji Božji sud i sud povijesti o našim djelima kojem se ne može pobjeći! Upotreba oružja nikada ne donosi mir. Rat priziva rat, nasilje priziva nasilje.

Iz sve snage tražim od sukobljenih strana da poslušaju glas vlastite savjesti, da se ne zatvaraju u vlastite interese već da u drugome gledaju brata i hrabro i odlučno krenu putom susreta pregovora te tako prevladavaju slijepo suprotstavljanje. Jednako snažno pozivam međunarodnu zajednicu da uloži sve napore da se, bez daljnjeg oklijevanja, pokrenu jasne inicijative za mir u tom narodu, utemeljene na dijalogu i pregovorima, za dobro čitavog sirijskog naroda.

Neka se ne štede napori kako bi se zajamčila humanitarna pomoć onima koji su pogođeni tim strašnim sukobom, osobito prognanicima u zemlji i brojnim izbjeglicama u susjednim zemljama. Neka se humanitarnim djelatnicima, koji rade na ublažavanju trpljenja pučanstva, osigura mogućnost da pružaju potrebnu pomoć.
A što mi možemo učiniti za mir u svijetu? Kao što je govorio papa Ivan: svim je ljudima zajednički zadatak uspostavljati u ljudskom društvu nove odnose vođene pravednošću i ljubavlju (usp. enc. Pacem in terris [11. travnja 1963.]: AAS 55 [1963], 301-302).

Neka sve muškarce i žene dobre volje poveže lanac zauzimanja za mir! To je snažni i žurni poziv kojeg upućujem čitavoj Katoličkoj Crkvi, ali ga protežem i na sve kršćane drugih vjeroispovijesti, muškarce i žene svih religija kao i braću i sestre koja ne vjeruju: mir je dobro koje nadilazi sve barijere, jer je dobro čitavog čovječanstva.

Snažnim glasom ponavljam: suživot u narodima i među narodima ne gradi kultura sukoba i kultura rata, već kultura susreta, kultura dijaloga: to je jedini put za postizanje mira.
Neka se vapaj za mirom vine daleko da dopre do srca sviju te svi polože oružje i puste da ih vodi čežnja za mirom.
Zbog toga sam, braćo i sestre, odlučio 7. rujna, uoči blagdana Rođenja Marije, Kraljice mira, proglasiti za čitavu Crkvu danom posta i molitve za mir u Siriji, na Bliskom Istoku i u čitavom svijetu, i pozivam da se toj inicijativi priključe, na način koji smatraju najprikladnijim, braća kršćani nekatolici, pripadnici drugih religija i ljudi dobre volje.

Istoga dana, 7. rujna na Trgu Svetog Petra – dakle ovdje – od 19 do 24 sata okupit ćemo se na molitvi i u duhu pokore da zazivamo od Boga taj veliki dar za ljubljeni sirijski narod i za sva mjesta u kojima vladaju sukobi i nasilja. Čovječanstvo ima potrebu da vidi geste mira i čuje riječi nade i mira! Tražim od svih krajevnih Crkava da, osim toga dana posta, organiziraju neki liturgijski čin na tu nakanu.
Molimo Mariju da nam pomogne na nasilje, sukob i rat odgovoriti snagom dijaloga, pomirenja i ljubavi. Ona je majka: neka nam pomogne pronaći mir; svi smo mi njezina djeca! Pomozi nam, Marijo, prebroditi ove teške trenutke i zauzimati se svakoga dana i u svim sredinama oko izgrađivanja istinske kulture susreta i mira. Marijo, Kraljice mira, moli za nas!
 
Nakon Angelusa

Marijo, Kraljice mira, moli za nas! Marijo, Kraljice mira, moli za nas! (IKA)
Ispišite stranicu: