HR

Riječ Svetog Oca

Snaga evanđelja mijenja svijet iz korijena

Draga braćo i sestre, dobar dan!

Na putu s Matejevim Evanđeljem kojim kročimo iz nedjelje u nedjelju, danas dolazimo do ključne točke u kojoj Isus, nakon što se osvjedočio da Petar i ostala jedanaestorica vjeruju u njega kao Mesiju i Sina Božjega, "poče [...] upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi..., da bude ubijen i treći dan da uskrsne" (16, 21). To je kritična točka u kojoj izbija na vidjelo oprečnost između Isusova načina razmišljanja i načina na koji razmišljaju učenici. Petar se čak osjeća dužnim prekoriti Učitelja, jer mu je takav sramotan svršetak nespojiv s Mesijom. Tada Isusu teško prekorava Petra, vraća ga "na pravi put", jer mu na pameti nije što je "Božje, nego što je ljudsko" (r. 23) i svrstava se, a da toga nije niti svjestan, na stranu Sotone, napasnika.

Na tome, u liturgiji ove nedjelje, inzistira također apostol Pavao, koji, pišući rimskim kršćanima, kaže im: "Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno" (Rim 12, 2).
Mi kršćani živimo u svijetu, potpuno smo uronjeni u društvenu i kulturnu stvarnost našega doba i to je pravo; ali to sa sobom nosi opasnost da postanemo "svjetovni", opasnost da "sol obljutavi", kao što bi rekao Isus (usp. Mt 5, 13), to jest da se kršćanin "razvodni", izgubi snagu novosti koju mu daje Gospodin i Duh Sveti.

Međutim, moralo bi biti suprotno: kada u kršćanima snaga evanđelja ostane živom, ona može stubokom promijeniti "mjerila ljudskog prosuđivanja, ustaljene vrednote, interese, misaona kretanja, ishodišna nadahnuća i životne obrasce" (PAVAO VI., Apost. pobud. Evangelii nuntiandi, 19). Žalosno je vidjeti "razvodnjene" kršćane, koji izgledaju kao razvodnjeno vino, te se ne zna jesu li Kristovi vjernici ili pripadaju svijetu, kao što se za razvodnjeno vino ne zna je li vino ili voda! To je žalosno. Žalosno je vidjeti kršćane koji nisu više sol zemlje, a znamo da kada sol izgubi svoju okus, više ničemu ne služi. Njihova je sol izgubila okus jer su se predali duhu svijeta, to jest postali su svjetovni.

Zato je nužno neprestano se obnavljati napajajući se na izvorima evanđelja. A kako se to može provesti u djelo? Prije svega čitajući i meditirajući Evanđelje svakoga dana, tako da Isusova riječ bude uvijek prisutna u našem životu. Upamtite ovo: u tome će vam biti od pomoći da nosite uvijek Evanđelje sa sobom, malo Evanđelje, u džepu, torbi, i pročitate iz njega tijekom dana jedan ulomak.

Ali uvijek s Evanđeljem, jer to znači nositi Isusovu riječ i moći je čitati. U tome će vam nadalje pomoći sudjelovanje na nedjeljnoj misi, gdje susrećemo Gospodina u zajednici, slušamo njegovu riječ i primamo euharistiju koja nas sjedinjuje s njim i jedne s drugima; vrlo su važni, nadalje, za duhovnu obnovu dani duhovne obnove i duhovnih vježbi. Evanđelje, euharistija i molitva.

Ne zaboravite: Evanđelje, euharistija i molitva. Zahvaljujući tim Gospodinovim darovima možemo se suobličavati ne svijetu, već Kristu, i slijediti ga na njegovu putu, a taj je put "izgubiti vlastiti život" da bi ga našli (r. 25). "Izgubiti ga" u smislu da ga se daruje, prinijeti ga iz ljubavi i u ljubavi – a to uključuje žrtvu, pa i križ – da bismo ga iznova primili pročišćena, oslobođena sebičnosti i hipoteke smrti, ispunjena vječnošću.
Djevica nam Marija uvijek prethodi na tome putu; pustimo da nas ona vodi i prati.

Nakon Angelusa

Draga braćo i sestre, sutra se u Italiji, na poticaj Talijanske biskupske konferencije, slavi Dan očuvanja stvorenog svijeta. Tema ove godine je vrlo važna: "Odgajati za očuvanje stvorenog svijeta, za zdravlje naših sela i gradova". Želim da svi, institucije, udruge i građana, s još većom predanošću rade na očuvanju života i zdravlja ljudi također kroz poštivanje okoliša i prirode.

Pozdravljam sve hodočasnike iz Italije i raznih zemalja, napose hodočasnike iz Santiaga del Chilea, Pistije, San Giovanni Bianca i Albano Sant'Alessandra (Bergamo); mlade iz Modene, Bassano del Grappe i Ravenne; veliku skupinu policijskih motorista i Policijski glazbeni sastav. Bilo bi lijepo čuti ih na kraju kako sviraju...

Posebno pozdravljam katoličke parlamentarne zastupnike, koji su se okupili na svom 5. međunarodnom susretu, i potičem i da žive osjetljivu ulogu predstavnikâ naroda u skladu s evanđeoskim vrijednostima.
[...]
Želim vam ugodnu nedjelju i molim vas da molite za mene, i dobar vam tek. Doviđenja! (IKA)
Ispišite stranicu: