HR

Pastoral

Tiskan liturgijski priručnik „Rimski misal. Red mise s narodom“

FOTO: Kršćanska sadašnjost 

Euharistijsko slavlje (sveta misa) zauzima središnje mjesto u životu vjernika te u tom smjeru Konstitucija Drugoga vatikanskog sabora o svetoj liturgiji Sacrosanctum Concilium u br. 14 ističe kako

Majka Crkva živo želi da se svi vjernici privedu punom, svjesnom i djelatnom sudjelovanju u bogoslužnim slavljima koje zahtijeva sama narav bogoslužja i na koje kršćanski narod - 'izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni' (1Pt 2,9; usp. 2,4-5) – snagom krsta ima pravo i dužnost (SC, br. 14).

U ostvarenju te želje Crkva uči da
u bogoslužnim slavljima neka svatko, bio to služitelj ili vjernik, obavlja svoju zadaću i čini samo ono i sve ono što mu pripada prema naravi stvari i prema liturgijskim propisima (SC, br. 28)

te istovremeno potiče i da se
radi promicanja djelatnoga sudjelovanja vodi briga o poklicima puka, odgovorima, psalmima, antifonama, pjesmama kao i o činima, odnosno gestama i o držanju tijela. U pravo vrijeme neka se obdržava također sveta šutnja (SC, br. 30).

Sljedeći ove poticaje Crkve koje je dala prije točno šezdeset godina, ali i izrečene želje svetih rimskih prvosvećenika Pia V. i Pavla VI. o liturgijskom jedinstvu (usp. Apostolska konstitucija kojom se proglašuje Rimski misal obnovljen odredbom ekumenskog sabora vatikanskog II.) te osluškujući i vidjevši potrebe vjernika koji sudjeluju na euharistijskim slavljima, a na inicijativu vlč. Vladimira Magića, župnika župe sv. Marka ev., Zagreb-Gornji Grad i rektora Akademske crkve sv. Katarine, uređen je i ovaj liturgijski priručnik za misno slavlje u izdanju Kršćanske sadašnjosti.

Ovaj liturgijski priručnik može se nabaviti u knjižarama i na mrežnim stranicama Kršćanske sadašnjosti, a bit će koristan u pastoralnom i katehetskom radu sa svim dobnim skupinama na župi.

Također, njime se na zgodan način mogu (po)služiti i vjernici prigodom misnih slavlja (osobito na nedjeljnim ili sprovodnim misama ili prigodom slavlja ženidbe s misom) i to „kao pripomoć koja će posvjedočiti i utvrditi uzajamno jedinstvo sviju“ koje je vidljivo i u gestama i u riječima, kako svećenika, tako i Božjeg naroda!
 
vlč. mr. sc. Tomislav Hačko
Ispišite stranicu: