HR

Riječ Nadbiskupa

Kardinalov pozdravni govor na otvaranju Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba


Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i veliki kancelar Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

          Pozdravni govor na otvaranju Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba

          Hrvatsko katoličko sveučilište, 26. svibnja 2021. godine.
 

1. Drago mi je što smo danas blagoslovili i otvorili Centar Hrvatskoga katoličkog sveučilišta za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Čestitam veleučenom rektoru dr. Željku Tanjiću, prof. dr. Josipu Bošnjakoviću, supervizoru rada Centra, gospođi mr. Marini Šijaković, voditeljici Centra, svima koji su nam dali podršku, posebno prof. P. Hansu Zollneru, dobrotvornim ustanovama koje su pomogle ostvarenje Centra i svekolikoj sveučilišnoj zajednici.

Sa svrhom promicanja zaštite i dobrobiti djece te ranjivih osoba održana je na HKS-u 2019. godine Druga europska konferencija na temu: »Formacija i prevencija - Moć kao služenje« u zajedničkoj organizaciji: Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog katoličkog sveučilišta, uz podršku Kongregacije za kler,

Centra za zaštitu djece na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, Vijeća europskih biskupskih konferencija te uz znanstveno supokroviteljstvo Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i uz materijalnu podršku zaklada: »Renovabis« i »Kirche in Not«.

2. Upravo zajedničkim zalaganjem cijelog živog organizma Crkve želimo ići naprijed preuzimajući odgovornost za loše napravljeno ili propušteno dobro, no u isto vrijeme s čvrstom odlukom boriti se za najranjivije u našem društvu, kao za trajno zalaganje u naviještanju Radosne vijesti. Poslanje Crkve jest tražiti lice Isusa Krista u svima, a posebno u ranjivim osobama, jer otkrivati njegovo lice u isto vrijeme znači doživljavati i dar Uskrsnuća, nošeni snagom Duha Svetoga.

Čitavo društvo, pa i Katolička Crkva, suočava se s teškom i vrlo bolnom ranom seksualnoga zlostavljanja maloljetnih i odraslih ranjivih osoba. Nažalost ni nas nije mimoišla ova rana. Hrvatska biskupska konferencija izdala je 2013. godine Smjernice za postupanje u slučajevima zlostavljanja maloljetnika i odraslih ranjivih osoba. Stoga poduzimamo one mjere koje su u našoj mogućnosti kako bismo djeci i ranjivim osobama u Katoličkoj Crkvi kao i u svekolikom hrvatskom društvu pružili sigurnije odrastanje.

3. Veseli me da će Zagrebačka nadbiskupija preko Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta sustavnije ulagati napore i sredstva na dobrobit djece i ranjivih osoba, a time i studentima na HKS-u pružiti mogućnost informiranja i formiranja za ovu važno područje naše suvremenosti. Time ćemo i odgovoriti na ustrajni poziv pape Franje da se stvara u Crkvi i društvu kultura koja prevenira seksualno zlostavljanje, zlouporabu moći i savjesti. Briga o najranjivijim osobama, među kojima su svakako djeca, jedan je od prioriteta Katoličke Crkve.

Prolazili smo teške trenutke u Crkvi i svjesni smo da se s takvim problemima možemo uspješno nositi ako uključimo sve strukture i sustave, crkvene i društvene, u prevenciju i zaštitu djece i ranjivih osoba, kako bismo zajedničkim snagama štitili dostojanstvo svake osobe, a napose djece i ranjivih odraslih osoba. Želim da se i ovaj Centar, kao jedna mladica na HKS-u, zajedno sa svim postojećim studijima i Katedrom za teologiju, kao i novim studijem medicine trajno povezuje s Raspetim i Uskrsnulim Isusom Kristom, pravim Svjetlom Crkve i društva.

Svim djelatnicima Centra želim obilje Božjeg blagoslova, mudrost, upornost, i strpljivost, te ljubav prema svima s kojima će se susretati u svom stručnom, znanstvenom i istraživačkom radu.
 

Ispišite stranicu: