HR

Riječ Nadbiskupa

Homilija kardinala Bozanića na đakonskom ređenjuKardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački

Homilija na đakonskom ređenju

Zagreb, katedrala, 8. listopada 2016. godine.

Liturgijska čitanja: 2 Kor 1, 18-22; Iv 15, 9-17
 
Draga braćo i sestre u Kristu!

1. Sve vas okupljene u našoj prvostolnici radosna srca pozdravljam. Posebno pozdravljam vas, dragi kandidati za sveto ređenje. Kako li samo lijepo na dan vašega đakonskog ređenja odzvanjaju riječi što smo ih upravo čuli: »Sin Božji, Isus Krist … nije bio 'Da!' i 'Ne!', nego u njemu bijaše 'Da!'. Doista, sva obećanja Božja u njemu su 'Da!'« (2 Kor 1, 19-20).

Svoj 'Amen' izgovaramo u Isusu Kristu. Sam Bog nas u Kristu utvrđuje, u Kristu smo pomazani Duhom Svetim i postali Kristovi, postali smo njegovi, postali smo kršćani. Isus Krist, koji vas je pozvao, šalje vas da i vi poput njega služite; da budete »milosrdni i marljivi tako da postupate u skladu s istinom Gospodinovom, koji je svima postao slugom« (LG, 29).

Dragi ređenici, ovo je trenutak u kojem se prepuštate Kristu da bi vas On potvrdio i ojačao. U Krista se usidrujete, u Njemu je sigurnost vašega života, u Njemu nalazite podršku da biste i vi mogli drugima pružati podršku na putu njihova života. Ovo je trenutak u kojem snagom Duha Svetoga od Krista i po Kristu bivate označeni pečatom svetog Reda đakonata da budete Njegov znak u svijetu i da postanete most pristupa prema Kristu. Ovo je trenutak u kojem primate poslanje Duha Svetoga da biste u svijetu naviještali Isusovu Radosnu vijest.

2. Naviješteni odlomak prvog misnog čitanja naglašava da Krist nije neka mješavina 'da' i 'ne', nego upravo suprotno u njemu je jasnoća i istina. Kao da se u Njemu dijele vode na 'da' i 'ne'. I u toj podjeli On nije nikada na strani 'ne'. Isus Krist je uvijek Božje 'da'. Biti kršćanin znači živjeti na strani Božjeg 'da'. To znači biti vjernik koji prihvaća Božji 'da' i koji vjeruje u snagu Božjeg obećanja, koji vjeruje da je stvoreni svijet dobar i da je u njemu prisutan Božji dar za čovjeka. Isus Krist je potpuno predan Ocu. Njegov je život: Da, Oče! I to sve do smrti na križu. Slijediti Isusa znači prihvatiti Marijin put: Da, neka mi bude po tvojoj riječi! Znači poput Marije, s povjerenjem i predanjem, otvoriti vrata svoga života Isusu Kristu.

Jasnoća Isusa Krista ujedno govori o čvrstoći, povjerenju i vjernosti. Isus je uvijek vjeran i nikad nema potrebu opozvati ono što je rekao i obećao, jer je sav u istini i ljubavi. U Kristu je uvijek istina. On je naprosto istina. Nama je u Isusu dan čvrst temelj. U Njemu smo slobodni. Tko se udaljuje od istine ne postiže slobodu. Udaljavanje od Isusa ne čini naš život slobodnijim, nego srljamo u ispraznost.

3. Čovjek je povjerljiv i vjeran ne samo ako to pokazuje u redovitosti života, nego i onda kad to od njega traži trpljenje i žrtvu. »Ja sam za svoje uvjerenje sposoban podnijeti ne samo ismjehivanje, prezir i poniženje, nego jer mi je savjest čista, pripravan sam svaki čas umrijeti«, svjedoči nam blaženi Alojzije Stepinac (Početak govora pred komunističkim sudom, 3. listopada 1946. godine).

Istina od nas traži čitav život, u postojanosti i strpljivosti. Naime, istina nas uvijek nadilazi, ona nije 'da' i 'ne', ona je uvijek 'da'. Isus Krist je pravi 'da', On je Istina kojoj treba ostati vjeran. U toj Istini i mi nalazimo sami sebe. Koliko više ostajemo vjerni Isusu Kristu u teškoćama i olujama života, toliko više dolazi do izražaja dubina i bogatstvo zajedništva s Njime i bezvrijednost onoga što se Njemu opire.

4. Dragi ređenici, biti đakon znači povjeriti se onom »Da!« Isusa Krista i svjedočiti pred ljudima današnjice hrabrost povjerenja, hrabrost vjernosti, hrabrost ljubavi što je tako potrebno suvremenom svijetu. Čovjek današnjice je u strahu da ne nalazi istine na koju se može osloniti, nepovjerenje sve više zauzima maha, zadana riječ se ne poštuje, danas se kaže jedno, sutra bez ikakvog srama sasvim drugo. Biti đakon znači povjeriti se Isusu Kristu i to zauvijek. Možemo se pouzdati u Isusa Krista jer je on vječna vjernost, od njega proizlazi hrabrost vjernosti i pravo na vjernost i na ljubav u ovome svijetu.

Biti đakon znači predati se u službu Isusa Krista, biti u njegovoj ljubavi i u njegovu zajedništvu, kao što nam govori današnje Evanđelje: »Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane« (Iv 15,16).
Dragi prijatelji, dosljednost, redovita povezanost s Bogom po molitvi, čistoća života i osjećaja trebaju krasiti Kristova službenika. Ljudi će osjetiti radost kada vide svjedoka Evanđelja kojemu je jedina utjeha što je u zajedništvu sa svojim Gospodinom i što dijeli njegovu milosrdnu ljubav braći i sestrama.

5. Vi postajete đakoni u Svetoj godini milosrđa da biste uvijek bili svjedoci beskrajnog Božjeg milosrđa prema čovjeku. Vi postajete đakoni i u godini kad započinju sinodska zasjedanja Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije. Vidimo potrebe u životima naših vjernika, potrebe koje donose nove društvene okolnosti, stoga Sinodu želimo živjeti kao novi zamah Duha Svetoga kao obnavljanje i jačanje blizine svih nas vjernika u domu naše Nadbiskupije.
Dragi izabrani đakoni Kristove Crkve, mnogi su vas danas dopratili u našu prvostolnicu. Oni se raduju s vama i podržavaju vas na putu vašega života. Možda je vaš životni izbor nekima i upitnik koji potiče na razmišljanje o važnosti Isusa Krista u vašem životu. Neka i smisao vašega života bude dovesti čovjeka do Isusa, a ostalo prepustimo našem Spasitelju.

Neka vas stoga uvijek na vašem životnom putu i u đakonskom služenju prati nebeski zagovor Presvete Bogorodice Marije i blaženog Alojzija Stepinca.
A vama, draga braćo i sestre u vjeri, vašoj ljubavi i vašim molitvama preporučujem ovu našu braću koja sada primaju red đakonata. Amen.
 
Ispišite stranicu: