HR

Riječ Nadbiskupa

Kardinalova homilija na Misi posvete ulja

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
Homilija na Misi posvete ulja
Katedrala, Veliki četvrtak, 24. ožujka 2016. godine.
Liturgijska čitanja: Iz 61,1-3a.6a8b-9; Otk 1,5-8; Lk 4,16-21

Draga braćo i sestre!
 
1. Sve vas srdačno pozdravljam okupljene ovog jutra Velikoga četvrtka na Misi posvete ulja u zagrebačkoj prvostolnici, koju rado nazivamo Stepinčevom katedralom. Blaženi je Alojzije uvijek uz nas. Tu njegovu blizinu i prisutnost osobito osjećamo posljednjih mjeseci. Stoga rado svjedočimo da ostajemo uz svoga Blaženika koji u našim srcima trajno živi kao svetac.

Blaženi Alojzije Stepinac uči nas pouzdanju, ustrajnosti i dobroti. On se uvijek iz dubine svoje vjere čvrsto naslanjao na Boga. U jednoj nam je propovijedi, kao usput, povjerio tajnu svog vjerničkog pouzdanja: »A na čemu ima da se temelji, pitat će tkogod, naša nada? Odgovaram, na Božjoj vjernosti, jer Bog ne laže. Na Božjem sveznanju kojemu ništa ne izmakne. Na Božjoj svemoći koja je uvijek gospodar situacije« (J. BATELJA – C. TOMIĆ (prir.), Alojzije kardinal Stepinac, nadbiskup zagrebački. Propovijedi, govori, poruke (1941.-1946.), AGM, Zagreb, 1996., str. 29).
           
Blaženikova vjernost jača našu postojanost. Njegova strpljivost i nada naša je sigurnost. On nas trajno opominje da se ne smije ulaziti u kompromis sa zlom. U ovoj Svetoj godini milosrđa poziva nas da se oslobodimo svih poroka, nepoštenja, nepravde i bešćutnosti. Blaženi Alojzije uzor je svim vjernicima, a posebno nama svećenicima, jer Njemu je »Bog povjerio cilj koji nije ispuštao iz svoga pogleda i srca. Dao mu je da u vjeri vidi plodove dobra koji nadilaze i preživljavaju navale zla. Imao je proročko poslanje reći, upozoriti i savjetovati ono što je vodilo prema plemenitosti i pravednosti. No, znao je da je sve to govorio i činio u sjeni križa što ga je zlo namijenilo njegovu služenju« (Uskrsna poruka 2016.).
 
2. Draga subraćo u ministerijalnom svećeništvu: oci biskupi i braćo prezbiteri, dok danas slavimo godišnji spomendan kada je Krist podijelio svoje svećeništvo apostolima i nama, žarko vas preporučujem nebeskom zagovoru blaženog Alojzija Stepinca. Naš je Blaženik s nama i raduje se našem svećeničkom zajedništvu što ga ovim slavljem očitujemo. Dobro znamo kako je On preporučivao i poticao svećeničko zajedništvo, kao i suradnju, dajući jasne duhovne, doktrinarne i pastoralne naputke, a odlučno se borio protiv svakog pokušaja Božjega neprijatelja da oslabi svećeničko jedinstvo i slogu te da posije razdor i nepovjerenje u Prezbiteriju.
           
Draga subraćo u svećeništvu, želio bih vas prije svega ohrabriti u obavljanju vaše službe. Što budemo više djelovali u plodnom suglasju među sobom, to ćemo se lakše moći suočavati s teškoćama našega vremena. Budimo jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajmo jedni drugima, kao što i Bog u Kristu nama oprosti (usp. Ef 4,32).
           
Kao vaš nadbiskup, odajem vam priznanje za službu i svjedočenje, za svakidašnje predanje i vašu požrtvovnost kojom se iz dana u dan posvećujete svojim zajednicama ili drugom poslanju koje u ime Crkve vršite. Ostanite budni u molitvi i u duhovnom životu da biste mogli plodonosno vršiti svoje služenje: naučavajući, posvećujući i vodeći sve koji su povjereni vašoj brizi. Kao što je Krist žrtvovao svoj život za spas sviju, tako se i mi u Euharistijskoj žrtvi i u svom životu prinosimo Bogu za spasenje ljudi.
 
3. Na ovaj dan kada se spominjemo ustanovljenja Euharistije i ministerijalnog svećeništva u ovo slavlje unosimo svakog našeg svećenika, dijecezanskog i redovničkog, kako bismo u radosti svećeničkog služenja bili jedni drugima pomoć i potpora. Molimo jedni za druge, a posebno za onu subraću koja su najpotrebnija. Molimo za onu našu braću koja iz različitih razloga sada nisu s nama, a posebno za onu braću koju je Bog pohodio kušnjom bolesti da strpljivo, u zajedništvu s Kristom, nose svoj križ. Kao što to redovito činimo, molimo danas i za onu našu subraću koja su posustala na putu svećeničke službe.
           
U ovoj Misi spominjemo se naših pokojnih svećenika, a posebno onih koje je Gospodin pozvao k sebi nakon prošlog Velikog četvrtka, a to su dijecezanski svećenici: vlč. Matija Jezerinac, mons. Vladimir Stanković, vlč. Petar Duić, preč. Mihael Gjilas, vlč. Valentin Noršić te prezbiteri naših redovničkih zajednica: fra Ilija Živković TOR, fra Ivo Zdravko Planinić OFMConv., p. Ivan Macan SJ, p. Danijel Koraca SJ, fra Šime Samac OFM, p. Alfred Schneider SJ. Preporučimo ih Božjem milosrđu.
           
Danas zahvaljujemo Bogu za četiri prošlogodišnja dijecezanska mladomisnika: vlč. Dominika Glasnovića, vlč. Matiju Knoka, vlč. Martina Krizmanića i vlč. Marka Torbara, kao i za petoricu redovničkih prezbitera, koje sam 20. lipnja 2015. godine također zaredio u našoj katedrali. Za svećeništvo se pripremaju dijecezanski đakoni Zagrebačke nadbiskupije: Luka Brešić, Marko Čolak, Marinko Golek i Ivan Lukić. S njima sam 3. listopada prošle godine zaredio i šestoricu đakona naših redovničkih zajednica: fra Matu Bašića, fra Petera Dežea, fra Josipa Ivanovića, fra Milana Gelu, fra Juricu Galića i p. Davora Lukačevića. Njima se radujemo te ih na putu svećeništva pratimo zajedništvom i molitvom.
 
4. Ova Misa posvete ulja izriče zajedništvo dijecezanskog biskupa sa svojim prezbiterijem, govori o tijesnoj povezanosti biskupa i svećenika, posebno u službi posvećivanja. Ulje je simbol Duha Svetoga, a istodobno nas upućuje na Krista, jer i sama riječ Krist znači Pomazanik. Ulje, i mazanje njime, usko je povezano s Kristom – Pomazanikom. Isusovo čovještvo je ispunjeno Duhom Svetim. Što smo povezaniji s Kristom to smo više ispunjeni Duhom Božjim. U našem nazivu kršćanin prisutno je otajstvo ulja. Naime, riječ kršćanin, kako su Kristovi vjernici bili nazivani već od početka Crkve, dolazi od Krista, Mesije, što znači Pomazanik.
           
Pod ovom ćemo Misom blagosloviti bolesničko ulje koje bolesnicima pruža lijek u bolesti duše i tijela, kako bi nevolje mogli podnositi i s njima se boriti. U ovoj ćemo Misi posvetiti ulje krizme. Svetom se krizmom novokrštenici mažu, potvrđenici obilježuju. Svetom se krizmom, naime, pokazuje da su kršćani po krštenju uključeni u vazmeno Kristovo otajstvo i s Kristom dionici njegova kraljevskog i proročkog svećeništva te tako potvrdom primaju pomazanje Duha Svetoga. Krizmom se nadalje u obredu ređenja posebno mažu prezbiteri i biskupi dionici ministerijalnog svećeništva.
           
U svetim je sakramentima posvećeno ulje uvijek znak Božjega milosrđa. Svi smo mi, braćo i sestre, po svetim sakramentima Bogom zamilovani i pozvani. Papa Franjo, tumačeći svoje biskupsko geslo miserando atque eligendo, opisuje Matejev poziv i govori o Isusovu pogledu koji daruje milosrđe i izabire, to će reći smilovavši mu se izabire ga. Draga subraćo u svećeništvu, naš je poziv i izabranje djelo Božjeg milosrđa. Stoga i naše pomazanje za svećenike uvijek označava i zadaću - nositi ljudima Božje milosrđe. Mi smo po službi navjestitelji i nositelji Božjega milosrđa svojoj braći i sestrama. Neka u posudama našega života nikada ne ponestane ulja milosrđa. Vrijeme provedeno s Gospodinom u razmatranju Riječi, u primanju sakramenata, u postojanoj molitvi to će nam omogućiti.
 
5. U godini Izvanrednog jubileja milosrđa, a osobito ovih dana, primjećujemo kako vjernici s posebnim pouzdanjem u Božje milosrđe pristupaju sakramentu svete ispovijedi. Drago nam je što je papa Franjo hrvatskog sveca, svetog Leopolda Bogdana Mandića, istaknuo kao svjedoka Svete godine milosrđa. Za nas svećenike posebno je važna njegova služba ispovijedanja, po kojoj nam je znak i zagovornik u našem služenju Božjoj ljubavi koja oprašta i spasava. On je za svakog vjernika očitovanje Oca koji izlazi ususret, koji se raduje i oprašta raskajanim grješnicima.
           
Radujemo se što će tijelo nama dragog svetog Leopolda uskoro doći k nama u Zagreb, kako bismo se ovdje mogli oko njega okupiti i počastiti ga. Bit će to od 13. do 17. travnja 2016. godine. Svečani doček njegova tijela bit će u srijedu, 13. travnja, na trgu ispred zagrebačke prvostolnice u 17 sati. Zatim će se tijelo unijeti u katedralu gdje će se slaviti bogoslužje Večernjih pohvala.
           
Sljedeći dan u četvrtak, 14. travnja 2016. godine, tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića cijeli će dan biti izloženo u prvostolnici, sa stalnom mogućnošću svete ispovijedi. Tijekom dana slavit će se svete mise po rasporedu, a središnja će biti navečer u 19 sati. Nakon te mise bit će ispraćaj Svečeva tijela prema crkvi svetog Leopolda Bogdana Mandića u zagrebačkoj Dubravi. U toj crkvi, kojoj je On naslovnik, njegovo će tijelo ostati izloženo tri puna dana. Euharistije će se slaviti po rasporedu, a bit će i trajna mogućnost za svetu ispovijed. Neka to budu milosni dani za naš susret s Božjim milosrđem po zagovoru svetog Leopolda Bogdana Mandića.
           
Pozivam vas, braćo svećenici, da zajedno sa svojim vjernicima hodočastite svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću i da dođete na susret sa svetošću koja i danas zrači Božjim milosrđem. Neka se prečasni dekani pobrinu za organizaciju. Razlozi da se kao vjernici okupimo na molitvu i slavlje uistinu su brojni. Posebno nas pak veseli što je jedan ponizni redovnik, kapucin, sin hrvatskoga naroda istaknuti znak za cijelu Crkvu koja živi milost Jubileja.
 
6. Draga braćo svećenici, ovih se dana biraju novi članovi Prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije. Ono će programirati neposrednu organizaciju za početak Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, kojoj se radujemo i koju preporučujemo nebeskom zagovoru naših svetih zaštitnika, posebno zagovoru blaženog Alojzija Stepinca. Zahvalimo Isusu Kristu koji nas je pozvao u svećeništvo te obnovimo svoje pouzdanje zajedno s obećanjima koja smo položili u biskupove ruke na dan svoga ređenja. Molimo Gospodina da nas iz dana u dan čini sve radosnijim navjestiteljima Evanđelja i da uvijek šalje radnike u svoju žetvu.
           
A vas, predragi vjernici, pozivam da svoje svećenike pratite postojanom molitvom i kršćanskom ljubavlju kako bi mogli vjerno izvršiti poslanje koje im je Krist povjerio. Neka nas sve prati nebeski zagovor Presvete Bogorodice Marije, Majke Isusove i Majke naše.    
          
Amen.
 
 
 
 
 


Ispišite stranicu: