Stranice

Kateheza u VukomercuŽupnikova kateheza u župi Muke Isusove u Vukomercu, održana 18. ožujka, započela je čitanjem molitve "Oče naš" iz Matejevog (Mt 6, 9-15), a potom i iz Lukinog (Lk 11, 2-4) evanđelja. Nakon toga, župnik je, tumačeći oba odlomka, na brojnim primjerima i citatima iz Biblije, zorno pokazao što molitva nije.

Na tragu korizmene duhovne obnove koju smo imali u našoj župi u nedjelju 16. ožujka 2014. godine, a koja je u potpunosti bila posvećena našoj molitvi i kako trebamo moliti, te opet, pozivajući se na brojne primjere i citate iz Biblije a kroz raspravu i osobne primjere, zaključili smo kakva treba biti naša molitva i što ona zapravo jest.

U zadnjem dijelu susreta župnik nam je na zanimljiv način, redak po redak, protumačio molitvu "Oče naš" kakvu danas molimo, s posebnim naglaskom na "kruh naš svagdašnji".

Na kraju je još zaključeno da molitva nije puko, farizejsko, recitiranje određenih formula i riječi, već da je ona naš, osobni odnos s Bogom, kao našim stvoriteljem i Ocem (molitva u skrovitosti).


Stjepan Đurić
župni medijski suradnik Tiskovnog ureda
Ispišite stranicu: