Stranice

Ljubiti Boga i bližnjega

U utorak je u Župi bl. Alojzija Stepinca na Trnjanskoj Savici održana kateheza o Dvije zapovijedi ljubavi. Poticaj za promišljanje o tim zapovijedima bio je Hvalospjev ljubavi, ulomak iz Ivanove poslanice u kojoj se kaže da je Bog ljubav te odlomak iz Lukina evanđelja o milosrdnom Samarijancu s pitanjem tko je naš bližnji.

Kad se suprotstave tri temeljna pojma koji se  pojavljuju u tim tekstovima – Bog, ljubav, čovjek -  otvaraju se brojna pitanja. Jer je sam Bog ljubav,  On zapovijeda ljubav. Može li se ljubav zapovjediti? Ljudskim očima gledano, čini se da se ne može. Ali ljudsko poimanje ljubavi očito se bitno razlikuje od onoga  što je obuhvaćeno Božjom ljubavlju koja traži ljubiti ne samo bližnje nego i neprijatelje. A da je teško ljubiti i svojega bližnjega – bračnog druga, rođaka, susjeda, prijatelja, suradnika -  sa svim njegovim vrlinama i nedostacima, a kamoli  neprijatelja, znano je iz našega ljudskog iskustva.

Čovjek isto tako teško prihvaća da radost ljubavi ne ide bez patnje. Patnju čovjek ne bi želio iskusiti. A Krist je iz ljubavi za nas ljude patio i umro na križu među razbojnicima.

U današnje vrijeme ljudi su skloni osloniti se na svoje snage i svoju patnju rješavati ljudskim sredstvima.  Zaboravlja se na Boga koji je milosrđe i dobrota koja nam se svakodnevno daruje. Samo ju valja biti pripravan u poniznosti srca prihvatiti.
 
                                                               Marija Znika
                                                               župna medijska suradnica Tiskovnog ureda
Ispišite stranicu: