Stranice

Kateheza u župi Marija Gorica

Kateheza je u župi Marija Gorica prošla bez ikakvih tehničkih problema. Tridesetak okupljenih župljana sa župnikom pratilo je katehezu kardinala i nadbiskupa Josipa Bozanića. Poslije kateheze razvila se živa rasprava u kojoj je pozdravljena inicijativa o katehezama – koja se doživljava kao vjeronauk za odrasle.

Raspravljajući o temi kako pomoći i obraniti brak danas u Hrvatskoj, župljani su istaknuli da primarno treba izaći na referendum o braku i poduprijeti prijedlog građanske inicijative U ime obitelji, te poticati svoje bližnje da izađu na referendum i zaokruže ZA. Izraženo je nezadovoljstvo dosadašnjim nasrtajima i manipulacijama politike i medija glede referendumske inicijative. Međutim, istaknuto je, da kršćani moraju raditi na osobnoj vjerskoj formaciji, te tako pripravljeni odgovorno zauzeti svoje mjesto u strankama i politici, jer one donose i provode zakone.

Odbačena je kao neutemeljena objeda da je referendum „diskriminirajući“, te je istaknuta potreba za objektivnim medijima, a postojeći su ocijenjeni kao propagandno sredstvo ideološki zadrtih manjina. Glas katoličke većine mora se jače čuti u hrvatskome društvu.

Nenad Piskač
župni medijski suradnik Tiskovnog ureda
Ispišite stranicu: